Autodesk: Hướng dẫn dùng mã kích hoạt cho giấy phép vĩnh viễn (perpetual license)

Đối với giấy phép vĩnh viễn và giáo dục, bạn cần có mã kích hoạt Autodesk để có thể sử dụng sản phẩm ngoại tuyến. Mời bạn xem các bước dưới đây.

Nếu bạn đã đăng ký mua sản phẩm Autodesk, thì không cần phải kích hoạt các sản phẩm Autodesk vì chúng được xác thực tự động.

Chỉ có hai trường hợp mà bạn có thể phải thực hiện kích hoạt thủ công, ngoại tuyến:

 • Bạn có giấy phép vĩnh viễn (perpetual license) cho một sản phẩm độc lập năm 2020 (hoặc trước đó).
 • Bạn có giấy phép giáo dục (education license) và đang ngoại tuyến.

Lưu ý: Autodesk không còn hỗ trợ kích hoạt thủ công ngoại tuyến cho các sản phẩm năm 2021 trở lên. Nếu bạn có giấy phép vĩnh viễn phiên bản 2021 trở lên và muốn sử dụng trong môi trường ngoại tuyến, bạn cần đăng nhập để kích hoạt phần mềm, sau đó tiếp tục sử dụng phần mềm ngoại tuyến. Thay đổi này không áp dụng cho giấy phép mạng (subscription network licenses) hoặc các phiên bản trước mà bạn đã kích hoạt ngoại tuyến, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng chúng như trước đây.

Xem và đặt mua sản phẩm Autodesk mới nhất tại đây

Cách kích hoạt thủ công các sản phẩm có giấy phép vĩnh viễn (perpetual license) hoặc giấy phép giáo dục (education license)

1. Tạo mã yêu cầu (request code)

 1. Tắt kết nối Internet của bạn và khởi động phần mềm của bạn để bắt đầu quá trình ngoại tuyến này.
 2. Nhấp vào Activate trên màn hình Free Trial. Lưu ý: Các sản phẩm Autodesk sử dụng giấy phép dùng thử miễn phí cho đến khi bạn kích hoạt chúng. Ngay cả khi bạn đã mua phần mềm của mình, bạn vẫn cần phải kích hoạt nó từ màn hình Free Trial.
 3. Nhập số sê-ri và khóa sản phẩm (product key) của bạn. Nhấp Next.
 4. Chọn “Request an activation code using an offline method” Nhấp Next.
 5. Giữ thông tin về phần kích hoạt bạn nhận được.
 6. Bạn cần tên sản phẩm, số sê-ri, khóa sản phẩm (product key) và mã yêu cầu (request code) để nhận mã kích hoạt trực tuyến.
 7. Nhấp vào Close để tiếp tục dùng thử miễn phí trong khi yêu cầu được xử lý.

2. Yêu cầu mã kích hoạt (activation code)

Để kích hoạt phần mềm ngoại tuyến, bạn cần yêu cầu mã kích hoạt khi đang trực tuyến.

 1. Đi tới trang Get Activation Code và sử dụng biểu mẫu.
 2. Nhập thông tin liên hệ, số sê-ri, địa chỉ email của bạn (hoặc quản trị viên) và mã yêu cầu (request code).
 3. Sao chép mã kích hoạt và làm theo quy trình.

3. Kích hoạt phần mềm theo cách thủ công

Sau khi nhận được mã kích hoạt, bạn có thể kích hoạt phần mềm của mình từ màn hình Free Trial

 1. Tắt kết nối Internet của bạn, khởi động phần mềm và nhấp vào “Activate on the Free Trial”. Lưu ý: Bạn chỉ nhìn thấy màn hình kích hoạt thủ công khi bạn không trực tuyến. Các sản phẩm của Autodesk sử dụng giấy phép dùng thử cho đến khi bạn kích hoạt chúng. Ngay cả khi bạn đã mua phần mềm của mình, bạn vẫn cần phải kích hoạt nó từ màn hình Free Trial.
 2. Nhập số sê-ri và khóa sản phẩm (product key) của bạn. Nhấp Next.
 3. Chọn “I have and activation code from Autodesk”, nhập mã kích hoạt và nhấp vào Next.

Biên dịch bởi Giáng Ngọc – Pacisoft.com