Bạn có thể tìm License Key ở đâu?

  1. Tìm License key ở đâu?

Lumion License key của bạn có trong phần email ‘Getting started with Lumion’ mà bạn nhận được khi mua Lumion.

Nếu bạn không tìm thấy mail ‘Getting started with Lumion’ của mình, làm theo hướng dẫn dưới đây:

 Knowledge Base: How do you get the email with the Lumion download link?

2. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có quyền truy cập vào License key của mình?

Nếu bạn là thành viên của một tổ chức mà quyền truy cập vào Lumion License key bị hạn chế, bạn vẫn có thể nhận trợ giúp từ đội ngũ hỗ trợ của Lumion hoặc từ đối tác của Lumion.

Nhấn vào nút bên dưới để liên hệ với đội ngũ của Lumion:

Liên hệ

Biên dịch bởi Thắm Phạm – Pacisoft.com