Bật tạo tiện ích mở rộng PDF cho Mozilla Firefox

Bật tạo tiện ích mở rộng PDF cho Mozilla Firefox

Acrobat Tạo phần mở rộng PDF được sử dụng để chuyển trang web sang pdf. Bật công cụ này thêm công cụ thanh công cụ Acrobat PDF Creation và chuột phải để chuyển trang web, liên kết hoặc nội dung đã chọn thành PDF.

Để mở Acrobat Create PDF extension trong Firefox:

1. Khởi chạy Mozilla Firefox.

2. Trên Windows, nhấp vào phím Alt để mở thanh trình đơn Firefox. Trên Mac OS, nó đã có ở đó.

3. Vào Tools -> Add-ons.

4. Trình quản lý tiện ích được hiển thị. Chọn Tiện ích mở rộng ở ngăn bên trái. Một phần mở rộng có tên Adobe Acrobat – Tạo PDF xuất hiện như là vô hiệu hóa với một nút Kích hoạt bên cạnh nó (như thể hiện trong ảnh chụp dưới đây).

Firefox extensions for PDF extension

5. Nhấp vào nút Bật cho Adobe Acrobat – Tạo phần mở rộng PDF

6. Khởi động lại Firefox.

Thanh công cụ Tạo PDF mở rộng và trình đơn ngữ cảnh chuột phải đã được kích hoạt (như thể hiện trong ảnh chụp dưới đây). Sử dụng chúng để chuyển đổi nội dung web sang PDF.

Extension enabled

Create PDF options

Nếu thanh công cụ tiện ích không có sẵn, hãy làm như sau:

1. Chuyển đến trình đơn Firefox> Tùy chỉnh.

Firefox's Customize option

2. Kéo và thả biểu tượng tiện ích Acrobat từ các công cụ và tính năng Thêm vào bảng điều khiển của Firefox.

Drag and drop Acrobat extension from left pane to the right pane

3. Nhấp vào Exit Customize. Thanh công cụ mở rộng hiện đã có trên bảng điều khiển của Firefox.

Acrobat extension on the Firefox menuCó thể bạn quan tâm: