Các ấn bản & phiên bản SQL Server

Thuật ngữ ấn bản (Edition) là tên gọi sản phẩm được xuất bản từ SQL Server. Còn phiên bản (version) thể hiện số thứ tự ra đời ví dụ 1.0, 2016, 2017, 2019

Ấn bản thương mại (cho DN, nhà nước, giáo dục, tổ chức)

SQL Server 2017, 2019 có hai ấn bản chính rất phù hợp với cách thức khách hàng sử dụng SQL Server để xử lý các khối lượng công việc. SQL 2019 giúp chuyển đổi doanh nghiệp của bạn với một nền tảng dữ liệu thống nhất đi kèm với Hệ thống tệp phân tán Apache Spark và Hadoop (HDFS) để giúp dữ liệu thông minh.

SQL Server 2017, 2019 cung cấp giấy phép cho phép bạn tận dụng các lợi ích của nền tảng điện toán đám mây công cộng và riêng dễ dàng hơn thông qua ảo hóa và chuyển giấy phép hỗ trợ cả Windows, Linux. Mô hình mới của Microsoft đã đơn giản hóa việc cấp phép, mang đến sự linh hoạt và cải tiến cùng tổng chi phí sở hữu (TCO) đầu ngành.

  • Enterprise – bản cao cấp nhất với đầy đủ tính năng. Trước đây gọi là Datacenter
  • Standard – ít tính năng hơn Enterprise, sử dụng khi không cần dùng tới các tính năng nâng cao.
  • Web – thiết kế riêng cho các ứng dụng web.

Ấn bản miễn phí (không cho sản xuất, kinh doanh)

  • Developer – tương tự như Enterprise nhưng chỉ cấp quyền cho một người dùng duy nhất để phát triển, thử nghiệm, demo. Có thể dễ dàng nâng cấp lên bản Enterprise mà không cần cài lại.
  • Express – bản này chỉ dùng ở mức độ đơn giản, tối đa 1 CPU và bộ nhớ 1GB, kích thước tối đa của cơ sở dữ liệu là 10GB.
  • Business Intelligence – Business Intelligence Edition mới được giới thiệu trên SQL Server 2012. Phiên bản này có các tính năng của bản Standard và hỗ trợ một số tính năng nâng cao về BI như Power View và PowerPivot nhưng không hỗ trợ những tính năng nâng cao về mức độ sẵn sàng như AlwaysOn Availability Groups…
  • Enterprise Evaluation/ Trial – bản SQL Server Evaluation Edition là lựa chọn tuyệt vời để dùng được mọi tính năng và có được bản cài miễn phí của SQL Server đánh giá và dùng thử.  Phiên bản này có thời gian hết hạn là 180 ngày từ ngày cài. DN khi cài xong phải tiến hành mua bản quyền gói Standard/Enterprise.

Hình thái phát triển hệ SQL Server từ 2008 – 2019

Tải PDF: Growing_SQL_Server_Infographic_EN_US

Server Editions & Plan Comparisons

Developer Express Standard Enterprise
Mission critical performance Basic Adaptive Query Processing (Interleaved execution) NEW to 2017
Advanced Adaptive Query Processing (Batch mode memory grant feedback, Batch mode adaptive joins), Automatic Plan Correction
Business Intelligence Programmability & Developer Tools (T-SQL, CLR, Data Types, FileTable, JSON, graph data support) NEW for 2017
Basic Corporate Business Intelligence (Multi-dimensional models, Basic tabular model, enhanced connectors, new transformations, object-level security, ragged hierarchies)* NEW for 2017
Advanced analytics Basic R and Python integration (Connectivity to R Open and Python, Limited parallelism)* NEW for 2017
Advanced R and Python integration (Ability to run on GPUs and full parallelism through Machine Learning Services)* NEW for 2017

Xem bản so sánh các Ấn bản FULL

DATASHEET: SQL_Server_2017_Datasheet

SO SÁNH: SQL_Server_2017_Editions_Datasheet

SQL Server 2017 Licensing Models

Với gói mua thêm Software Assurance (bao gồm cả tính di động của giấy phép), việc di chuyển linh hoạt giữa các nền tảng tại chỗ và đám mây giúp quản lý giấy phép được cải thiện mà không bị hạn chế.

Software Assurance giảm chi phí cho các ứng dụng có tính sẵn sàng cao trong đó nhiều máy chủ là cần thiết vì giấy phép thụ động ít tốn kém hơn. Không có Software Assurance, tất cả các giấy phép cho HA đều được coi là làm tăng chi phí hoạt động, đầu tư.