Các cảm biến thử nghiệm (Beta Sensors) là gì và làm thế nào để sử dụng chúng?

Các cảm biến trong giai đoạn thử nghiệm (Beta Sensors) là một phần trong tính năng trải nghiệm của PRTG. Bạn có thể kích hoạt các cảm biến thử nghiệm để trải nghiệm các phát triển mới nhất từ đội ngũ phụ trách cảm biến của chúng tôi.

Lưu ý: Phương pháp hoạt động và các cài đặt sẵn có của các cảm biến trong giai đoạn thử nghiệm có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Bạn không nên kỳ vọng tất cả các chức năng đều hoạt động đúng như trong giai đoạn thử nghiệm. Xin lưu ý rằng các cảm biến trong giai đoạn thử nghiệm có thể bị loại bỏ bởi PRTG bất kỳ lúc nào.

Để kích hoạt và sử dụng các cảm biến thử nghiệm, thực hiện các bước sau:

  • Mở giao diện trang web PRTG và điều hướng đến mục Setup | System Administration | Monitoring
  • Di chuyển đến mục Experimental Features và kích hoạt Beta Sensors
  • Mở mục Add Sensor và tìm kiếm cho beta. Bạn có thể nhìn thấy tất cả các cảm biến thử nghiệm sẵn có ở đây.

Lưu ý: Nếu bạn hủy kích hoạt các cảm biến thử nghiệm, các cảm biến thử nghiệm hiện có sẽ chuyển sang trạng thái Unknown.

Xem thêm 

Biên dịch bởi Kiệt La – Help.pacisoft.vn