Các câu hỏi về cấp phép & bản quyền Telerik

https://www.telerik.com/purchase/faq/devcraft-license-faq

 

Liên hệ MUA mới, gia hạn, nâng cấp, mở rộng bản quyền và/ hoặc đào tạo Telerik
  • Công ty PACISOFT Vietnam
  • www.PACISOFT.vn
  • 024 3915 6886 – 028 36 100 816
  • Email: sales@pacisoft.com
Đường dẫn