Các dòng sản phẩm phần mềm máy chủ của Altova – FlowForce Server 2021 (P1)

RaptorXML Server, MapForce Server và StyleVision Server đều có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp, với tính năng quản lý quy trình làm việc toàn diện thông qua FlowForce Server. Giao diện Web đơn giản của FlowForce Server cho phép bạn thực hiện, quản lý và giám sát các công việc có nhiều bước với các tùy chọn kiểm soát truy cập toàn diện.

1. Khả năng tự động hóa dữ liệu, báo cáo và tạo tài liệu của Altova FlowForce Server

Altova FlowForce Server là một công cụ làm việc có khả năng tùy chỉnh cao để tự động hóa hiệu quả các tác vụ tích hợp dữ liệu cấp doanh nghiệp.

FlowForce Server tự động hóa các quy trình làm việc cho việc xử lý XML và XBRL, chuyển đổi dữ liệu, báo cáo, tạo tài liệu và nhiều tác vụ khác được thực hiện trên các máy chủ chuyên dụng, máy ảo hoặc workstation được thu nhỏ trong phạm vi của dự án.

2. Công cụ tự động hóa quy trình làm việc của Altova FlowForce

Altova FlowForce Server là một công cụ thú vị để thực hiện tự động hóa các tác vụ xử lý XML / XBRL, ánh xạ dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu. FlowForce Server giúp người dùng quản lý và kiểm soát quy trình làm việc toàn diện đối với các máy chủ tốc độ cao chuyên dụng, máy ảo chạy cục bộ hoặc chạy trên đám mây hay thậm chí là các workstation thông thường được thu nhỏ theo kích thước của tác vụ.

FlowForce Server sử dụng giao diện Web để thực hiện, quản lý và sửa đổi công việc chuyển đổi dữ liệu một cách thuận tiện trong môi trường xử lý dữ liệu bận rộn. FlowForce Server có thể quản lý nhiều công việc chuyển đổi cùng một lúc, cho phép người dùng xác định và điều chỉnh nhiều trình kích hoạt và hành động một cách nhanh chóng, thực hiện các tác vụ dọn phòng như di chuyển tệp đầu ra, dọn dẹp công việc trung gian v.v.

FlowForce Server liên tục kiểm tra các điều kiện kích hoạt, giám sát việc thực hiện công việc và ghi lại nhật ký chi tiết của tất cả các hoạt động.

Những điểm nổi bật của máy chủ FlowForce
 • Tự động hóa hoạt động của máy chủ Raptor XML/XBRL cho các hoạt động xử lý XML và XBRL
 • Tự động hóa hoạt động của máy chủ MapForce để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu
 • Tự động hóa hoạt động của máy chủ StyleVision để hiển thị báo cáo, tài liệu và biểu mẫu điện tử
 • Tự động hóa các lệnh hệ thống tệp hoặc bất kỳ quy trình nào có thể được thực hiện thông qua dòng lệnh
 • Kích hoạt thực hiện công việc theo thời gian, tệp hoặc thông qua trình kích hoạt từ xa
 • Hỗ trợ kiểm soát luồng dữ liệu với các vòng lặp, điều kiện, đánh giá kết quả và xử lý lỗi
 • Kết quả công việc được lưu trong bộ nhớ đệm cung cấp phản hồi tức thì cho các thông báo yêu cầu http
 • Duy trì nhật kí chi tiết về công việc
 • Kiểm soát truy cập thông qua vai trò, quyền và đặc quyền
 • Giao diện Web trực quan giúp quản lý tất cả các hoạt động của máy chủ
 • Hỗ trợ các thông số kỹ thuật của AS2 để vận chuyển dữ liệu một cách an toàn và đáng tin cậy
FlowForce Server của Altova cung cấp sự hỗ trợ đa nền tảng cho những hệ điều hành sau:
 • Windows Server (Máy tính để bàn và lõi): 2008 R2 SP1 với các bản cập nhật nền tảng năm 2012, 2016 và 2019
 • Windows: Windows 7 SP1 với các bản cập nhật nền tảng, Windows 8, Windows 10
 • Linux: CentOS 7 & 8, RedHat 7 & 8, Debian 8, 9 & 10, Ubuntu 16.04, 18.04 & 20.04
 • macOS: 10.13 trở lên

3. Altova FlowForce Server Jobs

FlowForce Server job là một tác vụ hoặc một trình tự các tác vụ được thực hiện bởi máy chủ. Các công việc có thể đơn giản như là di chuyển tệp hoặc gửi email hay một công việc có thể thực hiện nhiều hành động để hoàn thành một quy trình công việc phức tạp và chuyển kết quả (VD: một tệp) cho các công việc khác dưới dạng tham số. Một job bao gồm các tham số đầu vào, các bước, trình kích hoạt và các cài đặt khác.

Các bước để xác định những gì mà FlowForce Server job thực sự phải làm. Ở dạng đơn giản nhất, job step là thao tác thực hiện một chức năng và báo cáo kết quả thành công hoặc thất bại. Các cấu trúc có thể được xác định để thực hiện các job step một cách có điều kiện hoặc thực hiện nó trong một vòng lặp. Việc lồng các job step với nhau là có thể vì việc thực hiện toàn bộ một công việc riêng biệt trong một bước là hoàn toàn có thể. Một job có thể bao gồm nhiều bước như yêu cầu đưa ra và chúng được thực hiện theo một trình tự đã xác định

4. Các hoạt động tích hợp

FlowForce Server bao gồm nhiều chức năng tích hợp cho các hoạt động hệ thống tệp phổ biến như: sao chép, xóa, di chuyển,… FTP client, chức năng mail để gửi các thông báo có thể tùy chỉnh được, vỏ dòng lệnh,… Các job step được xác định để thực hiện bất kỳ chức năng tích hợp nào hoặc để trao quyền cho người dùng thực hiện các bước dọn dẹp thường xuyên liên quan đến chuyển đổi dữ liệu và báo cáo nhiệm vụ một cách hiệu quả.

5. Khả năng tự động hóa công việc

Tự động hóa quy trình làm việc xảy ra thông qua các yếu tố kích hoạt công việc, các yếu tố này chỉ rõ các điều kiện (hoặc tiêu chí) khiến công việc bắt đầu. FlowForce Server sẽ liên tục giám sát toàn bộ các trình kích hoạt đã được xác định và thực hiện bất kỳ công việc nào khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng.

FlowForce Server có thể tự động hóa nhiều quy trình làm việc của các máy chủ phổ biến, vì có một loại job step là dòng lệnh của hệ điều hành bao gồm tất cả các tham số cần thiết.

6. Các job trong FlowForce Server tương tự như dịch vụ HTTP

Quản trị viên của FlowForce Server định nghĩa các job tương tự như dịch vụ HTTP. Họ trao quyền cho người dùng được ủy quyền để thực hiện công việc theo yêu cầu, dễ dàng như mở trang Web. Job step cuối cùng có thể là chuyển đổi StyleVision Server và tạo ra một trang Web dựa trên HTML phong phú rồi gửi đến người dùng cuối, đồng thời lưu trong quy trình làm việc doanh nghiệp.

Quý bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin về Altova tại đây

Biên dịch bởi Hằng Nga – Pacisoft.com

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.