Các dòng sản phẩm phần mềm máy chủ của Altova – FlowForce Server 2021 (P3)

1. Máy chủ MapForce

Altova MapForce Server dựa trên công cụ chuyển đổi dữ liệu tích hợp được phát triển cho MapForce và có nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi dữ liệu cho mọi sự kết hợp của XML, cơ sở dữ liệu, EDI, XBRL, tệp phẳng, Excel, JSON và / hoặc dịch vụ Web bằng cách sử dụng ánh xạ dữ liệu được xử lý sơ bộ và tối ưu hóa được lưu trữ trong MapForce Server Execution file. Khi MapForce Server hoạt động dưới sự quản lý của FlowForce Server, các ánh xạ dữ liệu được thực hiện như các job step của FlowForce Server.

Các tham số được xác định trong các job của FlowForce Server cho phép người dùng chỉ định thời gian thực hiện của tệp đầu vào và đầu ra hoặc cơ sở dữ liệu truy  vấn theo yêu cầu của ánh xạ

2. Máy chủ StyleVision

Altova StyleVision Server dựa trên báo cáo tích hợp và công cụ tạo tài liệu được phát triển cho StyleVision. Máy chủ StyleVision kết xuất dữ liệu XML và/hoặc XBRL thành HTML, RTF, PDF hoặc các tệp Microsoft Word dựa trên StyleVision stylesheet. StyleVision stylesheet có thể được triển khai cho Altova FlowForce Server và được thực hiện bởi StyleVision Server dưới dạng job step của FlowForce Server để tự động hóa báo cáo kinh doanh và tạo tài liệu.

Tất cả các yếu tố thiết kế cần thiết được tải lên cùng với stylesheet và các tham số đẫ được xác định trong các tác vụ của FlowForce Server cho phép người dùng chỉ định tên tệp đầu vào và đầu ra hoặc tạo tệp đầu ra ở nhiều định dạng từ một nguồn đầu vào duy nhất.

3. Giao diện Web trong máy chủ FlowForce

Công cụ ghi nhật ký toàn diện

Giao diện người dùng dựa trên FlowForce Server Web cung cấp thông tin vận hành và tất cả các chức năng quản lý hệ thống từ khắp nơi trên mạng.

Trong lúc FlowForce Server hoạt động, chế độ xem nhật ký công việc trên giao diện Web sẽ cung cấp chi tiết lịch sử của tất cả các hoạt động trên hệ thống và chế độ xem các nhiệm vụ của công việc cung cấp quyền truy cập trực quan vào tất cả các tùy chọn và chức năng các nhiệm vụ của công việc.

Biểu đồ và thống kê

Giao diện web FlowForce Server bao gồm bảng điều khiển biểu đồ và thống kê để theo dõi công việc và hiệu suất máy chủ để giúp bạn nhanh chóng xác định và giải quyết mọi vấn đề.

Ví dụ: Available Charts sẽ giúp quản trị viên FlowForce:

  • Cập nhật trạng thái của các công việc trong FlowForce trong nháy mắt
  • Trực quan hóa việc tải FlowForce Server (có bao nhiêu công việc được thực hiện mỗi khoảng thời gian)
  • Trực quan hóa tỷ lệ thất bại để biết có bao nhiêu công việc không hoàn thành
  • Xem có bao nhiêu công việc đã được bắt đầu thông qua URL dịch vụ và thời gian hoặc trình kích hoạt tệp
  • Nhanh chóng chú ý bất kỳ sự bất thường nào trong các công việc đang được thực hiện
  • Nhanh chóng điều hướng đến bản ghi nhật kí dạng xem trong một khoảng thời gian cụ thể được hightlight trong kết quả

Giao diện Web tăng cường chức năng trong môi trường đa nền tảng vì giao diện có thể được hiển thị trong bất kỳ trình duyệt Web nào và trên bất kỳ máy trạm nào trên mạng. Truy cập vào tài nguyên quản trị và các đối tượng máy chủ khác được xác định bởi hồ sơ đăng nhập của mỗi người dùng.

Các cài đặt ban đầu của FlowForce Server trên bất kỳ nền tảng được hỗ trợ nào đều được đơn giản hóa với trang thiết lập cấu hình mặc định. Hệ thống trợ giúp HTML với đầy đủ hướng dẫn từng bước chỉ bằng một cú nhấp chuột.

4. FlowForce Server Phiên bản nâng cấp

FlowForce Server Advanced Edition được thiết kế với các tính năng đặc biệt cho các yêu cầu tự động hóa quy trình làm việc có yêu cầu khắt khe nhất.

FlowForce Server Advanced Edition bao gồm các hỗ trợ thông số kỹ thuật AS2 để truyền dữ liệu một cách an toàn và đáng tin cậy qua internet. AS2 được tạo ra nhằm cải thiện các thủ tục truyền tệp hiện có với bảo mật được tăng lên và bao gồm tính năng tùy chọn để mã hóa thêm dữ liệu. Mỗi lần việc truyền dữ liệu hoàn thành, người gửisẽ nhận được phản hồi để xác nhận việc truyền tệp có thành công hay không. AS2 được phát triển cùng với những người dùng thường xuyên phải truyền tệp EDI, thông tin tài chính và các dữ liệu kinh doanh khác. AS2 support là một tính năng quan trọng đối với các doanh nghiệp cần trao đổi dữ liệu EDI và XML với các đối tác một cách an toàn.

FlowForce Server Advanced Edition hỗ trợ gửi và nhận tin nhắn AS2 và do đó nó có thể hoạt động như cả máy khách lẫn máy chủ.

Advanced Edition cũng hỗ trợ phân phối công việc trên nhiều máy chủ. Load sharing cung cấp khả năng mở rộng tuyệt vời, với một nhóm máy tính chia sẻ các công việc xử lý dữ liệu nặng. Đồng thời, điều này cho phép tính khả dụng cao: nếu một trong các máy tính thứ cấp ngừng hoạt động, hệ thống vẫn sẽ tiếp tục xử lý các công việc trong FlowForce.

Quý bạn đọc có thể tham khảo phần 2 tại đây.

Biên dịch bởi Hằng Nga – Pacisoft.com

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.