Các giải pháp Reader và Acrobat trên Adobe

Các giải pháp Reader và Acrobat trên Adobe

Sửa chữa Reader hoặc Acrobat

Reader hoặc Acrobat có thể bị hỏng. Sửa chữa cài đặt là một biện pháp khắc phục sự cố nhanh chóng.

Sửa chữa từ bên trong Reader hoặc Acrobat

Chọn Help> Repair Installation.

Help, Repair Installation

Sửa chữa bằng Control Panel (Windows)

Bạn cũng có thể sửa chữa cài đặt Acrobat hoặc Reader bằng Windows Control Panel.

1. Đóng Reader hoặc Acrobat.

2. Nhấp vào Start> Control Panel.

Start Control Panel3. Thực hiện một trong những điều sau trong Control Panel, tùy thuộc vào phiên bản Windows của bạn:

  • (Windows 8/7 / Vista) Nhấp vào Chương trình, sau đó bấm Chương trình và tính năng.
  • (Windows XP) Nhấp đúp vào Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

4. Trong danh sách các chương trình, chọn Adobe Reader hoặc Adobe Acrobat.

5. Nhấp Thay đổi và làm theo các hướng dẫn để sửa chữa ứng dụng.

Click Change to repair

6. Khi quy trình hoàn tất, hãy nhấp vào Kết thúc.

Có thể bạn quan tâm:

Tagged: