Các nền tảng được hỗ trợ bảo mật đầu cuối dành cho hệ điều hành MAC

Môi trường dữ liệu

  • McAfee Endpoint Security for Mac (ENSM) Adaptive Threat Protection (ATP) 10.7.x, 10.6.x, 10.5.x
  • McAfee ENSM Firewall 10.7.x, 10.6.x, 10.5.x
  • McAfee ENSM Threat Prevention 10.7.x, 10.6.x, 10.5.x
  • McAfee ENSM Web Control 10.7.x, 10.6.x, 10.5.x

Tóm tắt

Khi Apple phát hành hệ điều hành hoặc gói dịch vụ mới, hướng dẫn sản phẩm ban đầu có thể không phản ánh chính sách hỗ trợ hiện tại, cho các nền tảng đó. Hầu hết các thông tin sau đây đều có trong hướng dẫn cài đặt và ghi chú phát hành của sản phẩm. Tuy nhiên, một số thông tin chỉ có sẵn trong các tuyên bố về quản lý sản phẩm, được xuất bản trong cơ sở kiến ​​thức.

Thời gian Cập nhật
22/06/2021 Cập nhật ENSM 10.7.7.
27/05/2021 Thêm Big Sur 11.4.
19/05/2021 Thêm Big Sur 11.3.1.
16/03/2021 Thay đổi từ Big Sur 11.2 tới Big Sur 11.2.x.
10/03/2021 Cập nhật cho ENSM 10.7.6.

Nội dung

Thông tin phát hành sản phẩm ENSM

Endpoint Security cho Mac 10.7.7 là bản phát hành chính mới nhất hiện có trên trang tải xuống sản phẩm.

Phần mềm sản phẩm McAfee, bản nâng cấp, bản phát hành bảo trì và tài liệu có sẵn từ trang tải xuống Sản phẩm.

LƯU Ý: Bạn cần số được cấp hợp lệ để truy cập. Xem KB56057 – Cách tải xuống các bản cập nhật và tài liệu sản phẩm doanh nghiệp, và thêm thông tin tại trang tải xuống sản phẩm và các vị trí thay thế cho một số sản phẩm.

QUAN TRỌNG: Khi sản phẩm này được cài đặt trên hệ thống macOS chạy macOS Server. Các tính năng tường lửa trên máy tính để bàn và bảo vệ mối đe dọa thích ứng không được cài đặt. Chỉ các tính năng ngăn chặn đe doạ và kiểm soát Web được cài đặt. Hệ thống chạy máy chủ macOS được định cấu hình làm máy chủ như sau:

Phiên bản NSM Phát hành hỗ trợ (RTS) Tính năng có sẵn (GA) Ghi chú phát hành Đã phát hành
10.7.7 N/A 22/06/2021 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.7.6 N/A 09/03/2021 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.7.5 – Supports Intel and

Apple Silicon (using Rosetta emulation)

N/A 10/11/2020 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.7.1 N/A 08/09/2021 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.7.0 N/A 09/06/2020 Release Notes KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.10 N/A 11/08/2020 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.9 N/A 07/05/2020 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.8 N/A 14/01/2020 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.7 N/A 12/11/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.6 N/A 08/10/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.5 N/A 10/09/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.4 N/A 13/08/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.3 N/A 02/07/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.2 N/A 14/05/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.1 N/A 09/04/2021 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.6.0 N/A 12/03/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.10 N/A 07/05/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.9 N/A 12/02/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.8 N/A 08/01/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.7 N/A 13/11/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.6 N/A 09/10/2019 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.5 Hotfix 1254818 (HF1254818) 21/09/2018 N/A Có sẵn từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật (ENSM Web Control) KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.5 (Repost) N/A 21/09/2018 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.0 Hotfix 1244068 (HF1244068) N/A 10/07/2018 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.0 Hotfix 1229511 (HF1229511) 10/07/2018

LƯU Ý: Hotfix này chỉ có sẵn từ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.
Xem phần Thông tin liên quan bên dưới để biết chi tiết liên hệ.

N/A Có sẵn từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật (ENSM Web Control) KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

10.5.0 N/A 12/06/2018 Release Notes (ENSM)

Release Notes (ENSM Threat Prevention)

KB85855 (ENSM)

KB85825 (ENSM Threat Prevention)

KB90658 (ENSM Adaptive Threat Protection)

Hệ điều hành được hỗ trợ

Hệ điều hành ENSM 10.5.0 ENSM 10.5.5-10.5.10 ENSM 10.6.0-10.6.4 ENSM 10.6.5-10.6.10 ENSM 10.7.0-10.7.1 ENSM 10.7.5-10.7.7
Big Sur 11.4, 11.3.1, 11.2.x,

11.1, 11.0.x

No No No No No Yes
Catalina 10.15.x No No No Yes Yes Yes (10.15.6 and later)
Mojave 10.14.x1 No Yes Yes Yes Yes No
High Sierra 10.13.x Yes Yes Yes No No No
Sierra 10.12.x Yes Yes No No No No
El Capitan 10.11.x Yes No No No No No
Yosemite 10.10.x No No No No No No
Mavericks 10.9.x No No No No No No

 

Các phiên bản ePolicy Orchestrator (ePO) đượchỗ trợ

ENSM hỗ trợ các phiên bản ePO giống như các phần mở rộng ENS hỗ trợ. Để biết các phiên bản ePO được hỗ trợ, hãy xem: KB82761 – Nền tảng được hỗ trợ cho Bảo mật đầu cuối.

Các phiên bản McAfee Agent được hỗ trợ

Sản phẩm Phiên bản được hỗ trợ tối thiểu ENSM 10.5.0 ENSM 10.5.5-10.6.4 ENSM 10.6.5-10.6.10 ENSM 10.7.0-10.7.1 ENSM 10.7.5-10.7.7
McAfee Agent McAfee Agent for Mac

Version: 5.6.6 and later

Minor Version: 290

No Yes Yes Yes Yes
McAfee Agent McAfee Agent for Mac

Version: 5.6.4 and later

Minor Version: 151

No Yes Yes Yes No
McAfee Agent McAfee Agent for Mac

Version: 5.6.2 and later

Minor Version: 209

No Yes Yes No No
McAfee Agent McAfee Agent for Mac on

macOS Mojave

Version: 5.6.0 and later

Minor Version: 702

Yes Yes No No No
McAfee Agent McAfee Agent for Mac on

macOS Mojave

Version: 5.5.1 and later

Minor Version: 374

Yes Yes No No No
McAfee Agent McAfee Agent for Mac on

macOS High Sierra

Version: 5.0.6 and later

Minor Version: 347

Yes No No No No
McAfee Agent McAfee Agent for Mac on

macOS El Capitan and Sierra

Version: 5.0.5 and later

Minor Version: 658

Yes No No No No
McAfee Agent McAfee Agent for Mac

Version: 5.0.4 and later

Minor Version: 470

No No No No No
McAfee Agent McAfee Agent for Mac

Version: 5.0.4 and later

Minor Version: 283

No No No No No
McAfee Agent McAfee Agent for Mac

Version: 5.0.2 and later

Minor Version: 185

No No No No No

Kiến trúc được hỗ trợ

Kiến trúc Phiên bản
Intel All versions of ENSM
Apple Silicon (using Rosetta emulation) ENSM 10.7.5 and later

NOTE: Use McAfee Agent 5.7.x on Apple Silicon devices.

 

Các phiên bản trình duyệt internet được hỗ trợ

Trình duyệt Version ENSM 10.5.0 ENSM 10.5.5-10.5.10 ENSM 10.6.0-10.6.4 ENSM 10.6.5-10.6.10 ENSM 10.7.0-10.7.1 ENSM 10.7.5-10.7.7
Google Chrome 84 and later Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Google Chrome 76–83 Yes Yes Yes Yes Yes No
Google Chrome 49–75 Yes Yes Yes No No No
Safari 14.0.x No No No Yes Yes Yes
Safari 13.0.x No No No Yes Yes Yes
Safari 12.0.x No Yes Yes Yes Yes No
Safari 11.0.x Yes Yes Yes No No No
Safari 10.1.x Yes Yes No No No No
Safari 10.0.x No No No No No No
Safari 9.0.x No No No No No No
Safari 8.0.x No No No No No No
Safari 7.1.x No No No No No No

Do các rủi ro bảo mật liên quan đến việc chạy công cụ quét lỗi thời, McAfee tích cực thực thi chính sách End of Life (EOL) cho các công cụ quét cũ hơn. Chúng tôi cũng ngừng tất cả các thử nghiệm nội bộ đối với tệp DAT trên Công cụ quét EOL. Bất kỳ vấn đề nào gặp phải với Công cụ quét EOL, nằm ngoài phạm vi hoặc hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem: KB66741 – Giới thiệu về Công cụ quét chống phần mềm độc hại 6.x.xx.

Công cụ quét Kết thúc
62001
6100
6010 28/11/2020

Để biết thêm thông tin, hãy xem: KB66741 – Giới thiệu về Công cụ quét chống phần mềm độc hại 6.x.xx.

Biên dịch Lê Toản – Help.pacisoft.com