Các tùy chọn để xem các tệp PDF trên Acrobat

Các tùy chọn để xem các tệp PDF trên Acrobat

Hộp thoại Preferences định nghĩa bố cục trang mặc định và tuỳ chỉnh ứng dụng của bạn bằng nhiều cách khác. Để xem các tệp PDF, hãy kiểm tra các tùy chọn ưu tiên cho Tài liệu, Tổng quát, Trang Hiển thị, 3D & Đa phương tiện.

Cài đặt tuỳ chọn kiểm soát các ứng dụng hoạt động bất cứ khi nào bạn sử dụng nó. Chúng không liên kết với bất kỳ tài liệu PDF cụ thể nào. Để truy cập hộp thoại tùy chọn, chọn Edit> Preferences (Windows) hoặc Acrobat / Adobe Acrobat Reader> Preferences (Mac OS).

Acrobat preferences dialog box

Tùy chọn tài liệu

Mở cài đặt

 • Khôi phục Cài đặt số Lần Xem Khi Mở lại Tài liệu: Xác định liệu tài liệu có mở tự động đến trang được xem gần đây nhất trong một phiên làm việc.
 • Mở các liên kết chéo trong cùng một cửa sổ: Đóng tài liệu hiện tại và mở tài liệu đang được liên kết trong cùng một cửa sổ, giảm thiểu số cửa sổ mở. Nếu tài liệu đang được liên kết đã mở trong một cửa sổ khác, tài liệu hiện tại sẽ không bị đóng khi bạn nhấp vào liên kết tới tài liệu đang mở. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, một cửa sổ mới sẽ mở ra mỗi khi bạn nhấp vào liên kết tới một tài liệu khác.
 • Cho phép trạng thái được sắp xếp theo thông tin người dùng: Cho phép tác giả của một tài liệu PDF xác định nơi hiển thị dựa trên thông tin người dùng.
 • Cho phép các tài liệu để ẩn thanh trình đơn, thanh công cụ và điều khiển cửa sổ: Cho phép PDF xác định thanh trình đơn, thanh công cụ và điều khiển cửa sổ bị ẩn khi PDF được mở ra.
 • Tài liệu Trong Danh sách Đã sử dụng gần đây: Đặt số lượng tài liệu tối đa được liệt kê trong cácTệp

Lưu các thiết lập

 • Tự động Lưu Thay đổi Tài liệu đang mở: Xác định tần suất Acrobat tự động lưu các thay đổi cho một tài liệu mở.
 • Tối ưu hóa công cụ lưu trữ: Tái cấu trúc một tài liệu PDF để tải trang theo thời gian từ các máy chủ.

Chế độ Xem PDF / A

 • Xem tài liệu Trong Chế độ PDF / A. Chỉ định khi sử dụng chế độ xem này: Không bao giờ, hoặc Chỉ Dành cho Tài liệu PDF / A.
 • Xóa thông tin ẩn khi đóng tài liệu
 • Xóa thông tin ẩn khi gửi tài liệu qua email

Thông tin ẩn

 • Điều chỉnh tên tệp khi lưu lại: Chỉ định một tiền tố hoặc hậu tố để sử dụng khi lưu một tập tin mà các tên đó đã được áp dụng.
 • Chọn Localization For Search và Redact Patterns: Xác định phiên bản ngôn ngữ đã được cài đặt của Acrobat để sử dụng cho các mẫu.

Có thể bạn quan tâm: