Các vấn đề đã biết về Bảo mật điểm cuối trong phiên bản10.x

Môi trường dữ liệu
McAfee Endpoint Security (ENS) Adaptive Threat Protection (ATP) 10.x
McAfee ENS Firewall 10.x
McAfee ENS Threat Prevention 10.x
McAfee ENS Web Control 10.x
Đối với các nền tảng được hỗ trợ ENS, bạn hãy xem trong ID: KB82761, Nền tảng được hỗ trợ cho bảo mật đầu cuối.
Để biết các sự cố của ENS áp dụng trong ePO Cloud, hãy xem trong ID: KB79063, Các sự cố của sản phẩm ePolicy Orchestrator Cloud và Cloud Point.

Tóm tắt các cập nhật gần đây cho bài viết này:
12/07/2021 : Đã thêm sự cố ENSW-113046 vào phần “Sự cố mở”
07/07/2021 : Đã thêm sự cố ENSW-113019 vào phần “Sự cố mở
22/06/2021 : Đã thêm bản cập nhật ENS 10.6.1 và ENS 10.7.0 trong tháng 6 năm 2021 vào phần “Thông tin phát hành sản phẩm”; Đã thêm sự cố ENSW-112417 vào phần “Sự cố mở”.
03/06/2021 : Đã cập nhật mô tả giải pháp cho sự cố 1218004 trong phần “Sự cố mở” .
12/05/2021 : Đã thêm liên kết bài viết liên quan cho sự cố ENSW-111664 trong phần “Sự cố mở”.

Thông tin liên quan
Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, hãy truy cập trang Tạo yêu cầu dịch vụ và đăng nhập vào ServicePortal.
Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, hãy nhập ID Người dùng và Mật khẩu của bạn, sau đó bấm Đăng nhập.
Nếu bạn không phải là người dùng đã đăng ký, hãy nhấp vào Đăng ký và hoàn thành các trường để có mật khẩu và hướng dẫn được gửi qua email cho bạn.

LƯU Ý: Bất kỳ chức năng hoặc bản phát hành sản phẩm nào trong tương lai đều nhằm mục đích định hướng sản phẩm của chúng tôi và như một cam kết hoặc ra quyết định mua hàng.

Biên dịch: Lê Quốc Toản – help.pacisoft.com