Cách áp dụng hiệu ứng hoạt hoạ trong bài thuyết trình

Cách áp dụng hiệu ứng hoạt hoạ trong bài thuyết trình

Tuỳ chỉnh hoạt hoạ để thiết lập hiệu ứng hoạt hoạ (animation effects) cho văn bản hoặc đối tượng trong slide hiện tại. Các hiệu ứng hoạt hoạ này rất dễ sử dụng và cho phép người dùng làm cho mỗi trang chiếu này trở nên độc đáo.

Các cài đặt của từng hiệu ứng hoạt hoạ có thể được điều chỉnh để phù hợp với mọi nhu cầu. Người dùng có thể tùy chỉnh tốc độ, đường chuyển động và thời lượng của từng hiệu ứng hoạt hoạ.

Nếu có các hiệu ứng hoạt hoạ trên trang chiếu, chúng sẽ xuất hiện theo thứ tự và có thể được sắp xếp lại trong cửa sổ tác vụ Custom Animation

Các loại hoạt ảnh tùy chỉnh

Có ba danh mục cho các hiệu ứng hoạt ảnh tùy chỉnh trong WPS Presentation.

  1. Có 52 Hiệu ứng xuất hiện (Entrance Effects)khác nhau, quyết định cách các đối tượng xuất hiện ban đầu trên các slide
  2. Có 52 Hiệu ứng thoát (Exit Effects) khác nhau, quyết định cách các đối tượng biến mất khỏi các trang chiếu.
  3. Có 31 Hiệu ứng nổi bật (Emphasis Effects)khác nhau, quyết định các hành động mà các đối tượng thực hiện trên các slide.

Thêm hoạt hoạ vào văn bản hoặc đối tượng

Bước 1. Chọn một slide có chứa văn bản hoặc các đối tượng khác. Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm hoạt hoạ.

Bước 2. Nhấp vào biểu tượng Custom Animation trong tab Animation để mở cửa sổ tác vụ Custom Animation

Bước 3. Nhấp vào biểu tượng Add Effects trong cửa sổ tác vụ Custom Animation và có bốn tùy chọn trong danh sách thả xuống.

Entrance: Chọn tùy chọn này để thêm hiệu ứng hoạt hoạ cho đối tượng khi vào trang chiếu.

Exit: Chọn tùy chọn này để thêm hiệu ứng hoạt hoạ cho đối tượng khi thoát khỏi trang chiếu.

Emphasis: Chọn tùy chọn này để tạo ra một đối tượng có thể làm một hiệu ứng đặc biệt khi nhấn vào slide

Motion Paths: Chọn tùy chọn này để chỉ định một đường dẫn cụ thể cho đối tượng đi theo slide

Ghi chú:

  1. Chọn biểu tượng Play trong cửa sổ tác vụ Custom Animation sẽ hiển thị bản xem trước của các hoạt ảnh.
  2. Nhấp vào nút Slide Showđể xem trước trang chiếu trong chế độ Slide Show với tất cả các hiệu ứng hoạt hình bao gồm.

Sửa đổi hoạt ảnh

  1. Mở cửa sổ tác vụ Custom Animation: Nhấp vào biểu tượng Custom Animation trong tab Animation hoặc chọn đối tượng cần sửa đổi và nhấp chuột phải vào đối tượng đó. Sau đó chọn Custom Animation trong menu ngữ cảnh.
  1. Sửa đổi thời gian bắt đầu: Có ba tùy chọn: Start On Click, Start With Previous, and Start After Previous.

Start On Click: Chọn tùy chọn này sẽ bắt đầu hiệu ứng hoạt hoạ khi người dùng nhấp chuột.

Start With Previous: Chọn tùy chọn này sẽ bắt đầu hiệu ứng hoạt hoạ cùng lúc với hiệu ứng hoạt hoạ trước nó.

Start After Previous: Chọn tùy chọn này sẽ bắt đầu hiệu ứng hoạt hoạ sau khi hiệu ứng hoạt hoạ trước đó kết thúc.

  1. Sửa đổi hướng: Trong phần Direction, người dùng có thể sửa đổi hướng của các đối tượng được nhập vào hoặc thoát khỏi biểu mẫu slide.
  1. Sửa đổi tốc độ: Nhấp vào mũi tên thả xuống mục Speed. Có năm tùy chọn để chọn: Very Slow, Slow, Medium, Fast, and Very Fast (Rất chậm, Chậm, Trung bình, Nhanh và Rất nhanh)

Thay đổi hoạt ảnh

Để thay đổi hiệu ứng hoạt ảnh của một hoặc nhiều đối tượng, hãy chọn chúng trong cửa sổ tác vụ Custom Animation và nhấp vào biểu tượng Change, được hiển thị như bên dưới:

Chọn hiệu ứng hoạt ảnh bạn muốn thay đổi trong danh sách thả xuống.

Sắp xếp lại thứ tự

Bước 1. Chọn slide mà bạn muốn sắp xếp lại hoạt hoạ

Bước 2. Nhấp vào biểu tượng Custom Animation trong Animation

Bước 3. Chọn hiệu ứng hoạt hoạ cần được sắp xếp lại trong cửa sổ tác vụ Custom Animation và kéo nó để tạo thành thứ tự mong muốn.

Xóa hiệu ứng hoạt hoạ

Bước 1. Chọn hiệu ứng hoạt hoạ mà bạn muốn xóa trong cửa sổ tác vụ Custom Animation

Bước 2. Nhấp vào biểu tượng Remove trong cửa sổ tác vụ Custom Animation hoặc chọn Remove trong danh sách thả xuống, được hiển thị như bên dưới:

Theo dõi thêm nhiều sản phẩm của Pacisoft tại đây

Để sử dụng WPS Writer hãy tải tại đây !

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Pacisoft.vn.