Hướng dẫn kích hoạt WinRAR bản quyền (Activate WinRAR License)

PACISOFT.vn – Theo hướng dẫn sau để kích hoạt bản quyền WinRaR sau khi đặt mua từ PACISOFT (Vietnam) với License file.

Sau khi bạn đã mua giấy phép RAR hoặc WinRAR, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để gửi tệp khóa giấy phép của bạn đến địa chỉ email của bạn trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đơn đặt hàng và các khoản cọc trước nếu có. License của bạn sẽ được đăng ký dưới tên doanh nghiệp của bạn hoặc cho giấy phép cá nhân mà bạn đã gửi.

Mã đăng ký WinRAR của bạn được chứa trong tệp chính RARREG.RAR sẽ được đính kèm với email của bạn từ hãng hoặc chúng tôi.

Hướng dẫn cài đặt

 1. Tải WinRAR (Downloading)
  Đi tới trang web chính thức của NSX sau đó tải file theo hệ điều hành mà bạn cần cài đặt
  https://www.win-rar.com/download.html?&L=0 hoặc https://www.rarlab.com/download.htm
  Khuyến nghị: Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên cài đặt phiên bản 64 bit bất cứ khi nào có thể do Winrar có thể cải thiện hiệu suất và khả năng cao hơn so với phiên bản 32 bit
  WinRAR 64 bit tất nhiên tương thích hoàn toàn với Windows 10, 8.1, 8, 7 và Vista.

 2. Cài đặt WinRaR (Install WinRAR)
  Chạy file Run the .EXE program you downloaded. In the setup, make certain that the checkbox for .ISO files is checked. I recommend that you UNcheck the checkbox for .ZIP files; let Windows handle that one. The install will put a new item in your All Programs menu.
 3. Run WinRAR.
  Click Start-All Programs-WinRAR-WinRAR.
 4. Open the .iso File
  In WinRAR, open the .ISO file from the folder in which it was placed:
 5. Extract the File Tree.
  Click-drag the ENGLISH folder out of WinRAR to your disk, either to the desktop or to a new, empty folder that you can find easily. The extraction process may take a couple of minutes.
 6. Close WinRAR.

 

Cách thông thường để cài đặt tệp khóa cấp phép nhận được từ WinRAR là sao chép tệp rarreg.key vào thư mục cài đặt WinRAR (thường là C: \ Program Files \ WinRAR). Hoặc bạn có thể theo hướng dẫn sau