Cách đăng nhập vào Office 365

Nếu bạn đã mua Office 365 bản quyền, bạn sẽ được nhắc đăng nhập để sử dụng Office sau khi cài đặt hoàn tất hoặc sau khi đăng xuất. Gói thuê bao của bạn giới hạn số lần đăng nhập xác định, và giới hạn số lượng bản cài đặt Office mà bạn có thể đăng nhập vào cùng một lúc.

Office 365 dành cho gia đình

Với phần mềm Office 365 dành cho gia đình, bạn có thể cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của mình và đăng nhập vào Office trên năm thiết bị cùng một lúc. Điều này áp dụng với mọi thiết bị PC, máy Mac, máy tính bảng và điện thoại.

office 365 gia đình

Những việc bạn cần biết

Dưới đây là một số mẹo về cách sử dụng Office 365 trên nhiều thiết bị:

  • Mỗi người sử dụng Office trên thiết bị phải có tài khoản được liên kết với Office 365. Đây có thể là tài khoản đăng ký Office 365 hoặc bất kỳ tài khoản nào chia sẻ đăng ký Office 365 Home.
  • Khi bạn cài đặt Office trên thiết bị, bạn sẽ được nhắc đăng nhập lần đầu tiên khi bạn khởi động ứng dụng Office.
  • Office vẫn sẽ được kích hoạt miễn là bạn đã đăng nhập. Nếu bạn đăng xuất, bạn sẽ được nhắc đăng nhập lại.
  • Nếu bạn có nhiều hơn năm thiết bị, Office sẽ tự động đăng xuất bạn khỏi thiết bị để giữ nguyên trong giới hạn đăng nhập của bạn. Để sử dụng Office trên thiết bị mà bạn đã đăng xuất, bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã đăng nhập. Tôi có nên giữ trạng thái đăng nhập?

Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì trạng thái đăng nhập vào Office. Nếu bạn đăng xuất, Office sẽ định kỳ nhắc bạn đăng nhập.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đăng xuất khỏi Office?

Bạn có thể làm mất một số tính năng đăng ký nếu bạn đăng xuất. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ trạng thái đăng nhập vào Office trên thiết bị mà bạn sử dụng thường xuyên nhất.

Nếu tôi chia sẻ Office 365 Home, làm thế nào đăng nhập làm việc?

Bạn có thể chia sẻ gói đăng ký Office 365 Home của mình với tối đa năm người khác. Mỗi người trong gói đăng ký có thể cài đặt Office trên tất cả các thiết bị của họ và đăng nhập vào năm thiết bị cùng một lúc.

Người khác có thể đăng nhập vào Office trên thiết bị của tôi không?

Nếu một người đăng nhập vào Office trên thiết bị của bạn mà không có gói đăng ký, Office sẽ chạy ở chế độ chỉ đọc. Nếu bạn có Office 365 Home, bạn có thể chia sẻ gói đăng ký của mình với năm người khác. Mỗi người đều có thể đăng nhập vào thiết bị của bạn và dùng Office sau khi bạn chia sẻ gói đăng ký của mình với họ.

Với Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có thể cài đặt và đăng nhập vào Office trên 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại.

Office 365 dành cho Doanh nghiệp

Những việc bạn cần biết

Dưới đây là một số mẹo về cách sử dụng Office 365 trên nhiều thiết bị:

  • Nếu bạn đăng nhập vào Windows bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, bạn sẽ được đăng nhập vào Office tự động. Trên máy Mac và thiết bị di động, hãy đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để kích hoạt Office.
  • Office vẫn sẽ được kích hoạt miễn là bạn đã đăng nhập. Nếu bạn đăng xuất, bạn sẽ được nhắc đăng nhập lại.
  • Office sẽ đăng xuất khỏi các thiết bị tự động để giữ lại trong giới hạn đăng nhập của bạn. Để sử dụng Office trên thiết bị mà bạn đã đăng xuất, bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Câu hỏi thường gặp

Tôi đã đăng nhập. Tôi có nên giữ trạng thái đăng nhập?

Chúng tôi khuyên bạn nên duy trì trạng thái đăng nhập vào Office. Nếu bạn đăng xuất, Office sẽ định kỳ nhắc bạn đăng nhập.