Cách đặt Foxit PDF Reader cho MAC làm trình đọc PDF mặc định.

Để đặt Foxit PDF Reader cho MAC làm mặc định mới trên Mac OSX, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Đi tới trình tìm kiếm của Mac, hãy bấm vào bất kì tệp nào của PDF để chọn nó.

2. Bấm vào menu File và chọn Get info để xuất hiện hộp thoại xxx.pdf.Info.

3. Mở rộng Open with: bằng cách bấm vào hình tam giác ở bên trái.

4. Chọn Open with menu, sau đó bạn Foxit để mở tất cả các tài liệu giống như tài liệu đó và tiếp theo bấm nút Change All… Bạn sẽ nhận được hộp thoại hỏi bạn xác nhận lựa chọn của bạn. Bấm tiếp tục.

5. Đóng cửa sổ Get Info.

Biên tập bởi Thu Uyên – Iworld.com.vn