Cách để làm phẳng các trang trong PDF

Bài viết này sẽ nói cho bạn cách để làm phẳng trang PDF với Foxit PDF Editor.

Tính năng làm phẳng các trang có thể khiến các ghi chú và các vùng biểu mẫu trong tệp PDF trở thành một phần trong các đối tượng của trang PDF. Tính năng này thường được sử dụng khi bạn muốn tất cả các nhận xét và vùng biểu mẫu trở nên vĩnh viễn. Từ đó, những người nhận văn bản không thể sửa đổi chúng (trừ khi họ thay đổi chúng bằng các công cụ chỉnh sửa). Hoặc khi bạn muốn khóa tài liệu PDF sau khi hoàn thành các vùng biểu mẫu để bảo đảm rằng tài liệu đó có thể được xem nhất quán trên tất cả các thiết bị.

1. Sau khi làm phẳng, các mục trong tài liệu được thay đổi:
  • Text Markup, Note comments, và Drawing markup comments: Các biểu tượng đánh dấu và chú thích chuyển thành các hình dạng vật thể. Tuy nhiên, văn bản trong phần ghi chú của chúng lại biến mất.
  • Typewriter, Callout, Text box: Các hộp thoại hay các khung thay đổi thành các hình dạng vật thể, trọng khi chữ trên phần chú thích thay đổi thành đối tượng văn bản.
  • File attachments: Đối với một tài liệu đính kèm được thêm vào từ lệnh File dưới tab Comment dưới dạng một chú thích thì chỉ khi biểu tượng  (cũng thay đổi thành một hình dạng vật thể) vẫn còn trong khi tệp bị xóa khỏi tài liệu và không thể mở được nữa. (Lưu ý: Các tài liệu đính kèm được thêm vào từ lệnh File Attachment trong tab Edit không bị thay đổi sau khi làm phẳng).
  • Stamps: Các dấu trong bảng dấu được cung cấp bởi Foxit thay đổi thành các hình dạng vật thể và thông tin động (nếu có) được nhúng trong các dấu chuyển thành các hình dạng văn bản. Các dấu được tạo bằng các hình ảnh thay đổi thành các đối tượng hình ảnh; các dấu được tạo bằng một trang PDF thay đổi thành các đối tượng văn bản/ hình ảnh/ hình dạng dựa vào nội dung trên trang đó.
  • Form fields: Tất cả các vùng biểu mẫu không còn đủ hoặc bị hạn chế và chỉ các mục hiển thị được chọn bởi lệnh Hand vẫn còn và thay đổi thành các hình dạng vật thể.
  • Movies: Các phim không còn nữa và chỉ các mục hiển thị được chọn bởi  lệnh Hand vẫn còn và chuyển thành các hình dạng vật thể.
  • Redaction: Đối với bài viết đã được thêm vào, chỉ có hình chữ nhật đen (hay các màu khác) chặn nội dung được biên tập lại và thay đổi thành một hình dạng vật thể, trong khi nội dung được biên tập lại (nội dung cơ bản) không thể xem hay tìm kiếm. Còn đối với nội dung đã được đánh dấu để biên tập ( chưa áp dụng việc biên tập) thì việc bạn làm phẳng các tệp cũng không thể loại bỏ nội dung và hình chữ nhật đen thay đổi thành hình dạng vật thể.
2. Để làm phẳng các trang, các bạn hãy làm như sau:
  1. Mở tài liệu PDF mà bạn muốn làm phẳng các trang.
  2. Chọn Organize -> Flatten
  3. Trong hộp thoại Flatten Pages, chỉ định phạm vi trang (current page, all pages, a range of pages) và bấm OK.

Lưu ý: Không thể hoàn tác thao tác làm phẳng.Nếu bạn muốn giữ lại một bản sao của bản PDF gốc hãy chắc chắn là bạn đã lưu tài liệu mới bằng cách sử dụng Save As thay vì Save.

Biên tập bởi Thu Uyên – Pacisoft.com