Cách để thay đổi hình thức của việc đánh số trang trên PDF

Bài viết này sẽ nói cho bạn cách để thay đổi hình thức của số trang trên PDF với Foxit PDF Editor.

Nếu tệp PDF của bạn chứa các vấn đề quan trọng như bìa tài liệu và trang bản quyền, số trang trên các trang tài liệu (ví dụ số trang được in) có thể không bắt đầu từ bìa tài liệu mà bắt đầu từ các trang nội dung. Bạn có thể cần phải đồng bộ hóa các số thứ tự trang hiển thị dưới hình thu nhỏ của trang trong bản xem trước PDF với số trang được in. Các ứng dụng cho phép người dùng thay đổi hình thức của số trang được hiển thị trên bản xem trước PDF để đáp ứng các nhu cầu khác.

Để thay đổi hình thức đánh số trang, bạn hãy làm như sau:

  1. Bấm vào Organize > Format Page Numbers hoặc bấm chuột phải vào hình thu nhỏ trang và chọn Format Page Numbers…
  2. Trong hộp thoại Page Number, xác định loại trang bạn muốn đánh số và đặt kiểu số trang và số bạn muốn bắt đầu. Bạn cũng có thể thêm tiền tố vào số, nhưn thêm chữ cái “P” trước số thứ tự. Bạn có thể xem trước kết quả trong Sample phía dưới của hộp thoại.
  3. Nếu bạn cần tiếp tục đánh số từ các trang trước mà không bị gián đoạn , hãy chọn Extend numbering used in preceding section to selected pages.
  4. Chọn OK để kết thúc.

Biên tập bởi Thu Uyên – Pacisoft.com