Cách định cấu hình Removable Media Protection để miễn các thiết bị

Môi trường dữ liệu

 • McAfee File and Removable Media Protection (FRP) 5.x
 • McAfee Removable Media Protection 5.x (offsite access options)

Tóm tắt

ID đường dẫn phiên bản thiết bị được sử dụng để miễn trừ các thiết bị và việc miễn trừ dựa trên kết quả khớp chuỗi con.

Ví dụ: nếu ID đường dẫn phiên bản thiết bị được xác định là

USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DATATRAVELER_G3&REV_1.00\001CC0EC321DFBC0B7172686&0

bất kỳ chuỗi nào sau đây có thể được định cấu hình thành các thiết bị được miễn trừ:

String Comment
KINGSTON Chuỗi này miễn trừ tất cả các thiết bị KINGSTON.
DATATRAVELER Chuỗi này miễn trừ tất cả các kiểu máy DATATRAVELER bất kể sản phẩm có phải là KINGSTON hay không
DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DATATRAVELER_G3&REV_1.00

Giải pháp

Xác định ID thiết bị USB, sau đó thêm nó vào trường Miễn trừ thiết bị:

 1. Xác định ID đường dẫn phiên bản thiết bị.
 2. Để thêm mục nhập vào trường Miễn trừ Thiết bị:

a.Đăng nhập vào bảng điều khiển ePO.

b.Chọn Chính sách phương tiện có thể tháo rời.

c.Trong phần Tùy chọn bảo vệ phương tiện có thể tháo rời USB cho ID thiết bị được miễn, hãy nhấp vào Thêm.

d.Nhập chuỗi mà ID đường dẫn phiên bản thiết bị của các thiết bị được chèn trên máy khách FRP phải khớp với nhau. Ví dụ: nếu bạn muốn miễn tất cả các thiết bị Fujitsu, hãy thêm Fujitsu và bấm OK.

e.Lưu các thay đổi của bạn và áp dụng chính sách cho khách hàng.

QUAN TRỌNG:

Ở đây có giới hạn ký tự là 3072 ký tự cho trường Miễn trừ thiết bị, vì vậy hãy tối ưu hóa các mục nhập trong trường dựa trên hướng dẫn ở trên.

LƯU Ý:

 • Hạn chế trên đã được loại bỏ với FRP 5.1.0.
 • Đối với các vấn đề về khả năng tương thích ngược, hãy xem KB90987 – Giới hạn với các trường hợp miễn trừ thiết bị với Bảo vệ tệp và phương tiện có thể tháo rời 5.0.x trở về trước.
 • FRP 5.4.0 trước đó

Số sê-ri ở cuối ID đường dẫn phiên bản thiết bị bị bỏ qua khi bạn miễn trừ thiết bị. Ví dụ: nếu toàn bộ chuỗi ‘ID đường dẫn phiên bản thiết bị’ được thêm vào danh sách miễn trừ, phần số sê-ri sẽ được lọc ra. Chỉ phần còn lại của chuỗi được sử dụng trong phần miễn trừ.

 • FRP 5.4.1 trở lên

Hạn chế trên đã được loại bỏ trong FRP 5.4.1. Số sê-ri ở cuối ID đường dẫn phiên bản thiết bị không còn bị bỏ qua. Tuy nhiên, các trường hợp miễn trừ chỉ có số sê-ri (ví dụ: không có bus, ID nhà cung cấp hoặc ID sản phẩm) có thể không hoạt động. Nói cách khác, nếu một thiết bị cụ thể được miễn trừ, bạn nên thêm toàn bộ ID đường dẫn phiên bản thiết bị vào danh sách miễn trừ.

 • Không kết thúc ID đường dẫn phiên bản thiết bị bằng dấu gạch chéo ngược (\) vì nó dẫn đến khóa tất cả các tùy chọn chính sách. Kết quả là bạn không thể chỉnh sửa bất kỳ tùy chọn chính sách nào. Để biết chi tiết về sự cố đã biết này
 • ID đường dẫn phiên bản thiết bị có thể khác nhau đối với cùng một thiết bị dựa trên các yếu tố như hệ thống, kết nối USB (Ví dụ: Kết nối trực tiếp so với kết nối qua trung tâm). ID đường dẫn phiên bản thiết bị cần được thêm vào danh sách miễn trừ, khi một thành phần có liên quan của ID thay đổi.

LƯU Ý:

 • Đối với các thiết bị USB được liệt kê trong ID thiết bị được miễn, thiết bị được liệt kê không được cập nhật với bất kỳ thay đổi nào trong chính sách mã hóa.
 • Không thể loại trừ theo Lớp thiết bị. Ví dụ: bất kỳ thiết bị iPad hoặc BlackBerry nào. Vấn đề này đang được đánh giá để xem xét trong một bản phát hành sản phẩm trong tương lai.

Để gửi ý tưởng sản phẩm mới, hãy truy cập trang Ý tưởng sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Nhấp vào Đăng nhập và nhập ID người dùng ServicePortal và mật khẩu của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản ServicePortal hoặc Community, hãy nhấp vào Đăng ký để đăng ký tài khoản mới trên một trong hai trang web.

Để biết thêm thông tin về ý tưởng sản phẩm, hãy xem KB60021 – Cách gửi Ý tưởng Sản phẩm.

Trân trọng cám ơn quý độc giả.

Biên dịch Lê Toản – Help.pacisoft.com