Cách gỡ phần mềm bảo mật hiện tại bằng Symantec

Cách gỡ phần mềm bảo mật hiện tại bằng Symantec

Vấn đề:

  • Chúng ta có thể cấu hình và triển khai các gói cài đặt mới để gỡ cài đặt phần mềm bảo mật hiện có trong máy của chúng ta trước khi cài đặt Symantec Endpoint Protection.
  • Gỡ cài đặt phần mềm bảo mật hiện tại cho phép Symantec Endpoint Protection Client được khởi chạy một cách chính xác và không bị xung đột. Chúng ta có thể xóa phần mềm bảo mật thứ ba hoặc Symantec Endpoint Protection Client hiện có trên máy của chúng ta.
  • Chúng ta cho phép tính năng xóa phần mềm bảo mật bằng cách tạo hoặc sửa đổi một tuỳ chỉnh trong cấu hình cài đặt cài đặt. Sau đó chọn cấu hình tùy chỉnh này trong quá trình triển khai.

Giải quyết:

Để cấu hình gỡ bỏ cài đặt phần mềm bảo mật hiện tại:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Managed Console.

2. Tiến hành login account SEP.

3. Chọn tab Admin, chọn Install Packages, sau đó chọn Client Install Settings.

4. Dưới trường Tasks, chọn Add Client Install Settings.

Cách gỡ phần mềm bảo mật hiện tại bằng Symantec

5. Nhập tên tại trường Name và mô tả tại trường Description.

6. Tại tab Basic Settings, chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Automatically uninstall existing third-party security software
  • Remove existing Symantec Endpoint Protection client software that cannot be uninstalled

7. Xem lại thông tin mà chúng ta chọn, sau đó chọn OK. Chúng ta cũng có thể sửa đổi các tùy chọn khác cho cấu hình này. Chọn Help để biết thêm thông tin về những lựa chọn này.

8. Chọn OK để lưu lại cấu hình.

Cách gỡ phần mềm bảo mật hiện tại bằng Symantec

Để triển khai các gói gỡ bỏ cài đặt phần mềm bảo mật hiện có:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Managed Console.

2. Tiến hành login account SEP.

3. Chọn tab Home, chọn Client Deployment Wizard, chọn Help > Getting Started Page > Required tasks, chọn Install the client software on your computers.

Cách gỡ phần mềm bảo mật hiện tại bằng Symantec

4. Tại trường Client Deployment Wizard, chọn New Package Deployment, sau đó chọn Next.

Chúng ta có thể sử dụng Existing Package Deployment để triển khai các gói cài đặt trước đây được tạo ra.

Cách gỡ phần mềm bảo mật hiện tại bằng Symantec

5. Tại Select Group and Install Feature Set, chọn Windows install package. Chọn mũi tên tại Install Settings, chọn tùy chỉnh thích hợp, sau đó chọn Next.

6. Chọn phương thức triển khai mà chúng ta muốn sử dụng, sau đó chọn Next.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn