Cách kết nối ứng dụng Uranium Backup với USilio

Tính năng có sẵn trong tất cả các phiên bản Uranium Backup, bao gồm Free.

USilio là Bảng điều khiển quản lý CNTT cho Uranium Backup và Supremo. Một bảng điều khiển mạnh mẽ để quản lý tất cả các khách hàng của bạn.

Làm theo các bước sau để kết nối ứng dụng Uranium Backup với USilio. Bạn phải có tài khoản USilio hợp lệ, với đăng ký Premium, để hoàn tất hoạt động.

Nhấn nút USilio:

Chỉ định tên người dùng và mật khẩu của tài khoản USilio của bạn:

Chọn một Nhóm hiện có hoặc tạo một nhóm mới:

Kết nối đã được hoàn thành. Bây giờ bạn có thể quản lý ứng dụng Uranium Backup từ USilio:

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về Uranium tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – pacisoft.com.vn