Cách làm bản tóm tắt các bình luận trên PDF

Bài viết này sẽ nói cho bạn cách để tạo một bản tóm tắt bình luận trên PDF với Foxit PDF Editor.

Việc tóm tắt các bình luận là cách dễ nhất giúp bạn tổng hợp đúng cách một bản tóm tắt các bình luận liên kết với PDF. Các ứng dụng hỗ trợ để tạo nên một bản tóm tắt bình luận PDF. Để tạo một bản tóm tắt bình luận, hãy làm như sau:

1. Chọn Comment > Summarize Comments

2. Trong hộp thoại Create Comment Summary, hãy làm như sau:

A. Chọn bố cục của bản tóm tắt và và sẽ có 5 loại bố cục cho bạn chọn:

  • L1 – Văn bản và bình luận với các dòng kết nối trên các trang riêng biệt.
  • L2 – Văn bản và bình luận với các dòng kết nối trên các trang đơn lẻ.
  • L3 – Chỉ có các bình luận
  • L4 – Văn bản và bình luận được đánh số thứ tự trên các trang riêng biệt
  • L5 – Văn bản và bình luận được đánh số thứ tự trên một trang đơn lẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

 

 

 

 

 

 

 

 

L2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3                                                                                              L4

B. Comment Type – Chọn loại bình luận mà bạn muốn tóm tắt

C. Paper Size – Chọn kích thước giấy của bản tóm tắt

D. Font Size – Chọn cỡ chữ của bản tóm tắt

E. Sort comments by – Chọn cách để phân loại các comment

F. Include pages – Chỉ định loại trang bạn muốn tóm tắt

3. Bấm OK và đặt tên cho bản PDF là “Bản tóm tắt nhận xét về [tên gốc của tài liệu].pdf” sẽ được mở một cách tự động. Bạn có thể đặt tên khác trước khi lưu.

Biên tập bởi Thu Uyên – Pacisoft.com