Cách nâng cấp lên Windows 10 với ESET

PACISOFT – Cách nâng cấp lên Windows 10 với ESET

Lưu ý:

  • nâng cấp lên phiên bản mới nhất của sản phẩm ESET của bạn
  • sau đó tải bản mới nhất cơ sở dữ liệu chữ ký virus
  • cuối cùng  nâng cấp lên Windows 10

Điều này sẽ đảm bảo bảo vệ tối đa và bảo vệ bạn cài đặt chương trình và thông tin giấy phép trong khi nâng cấp lên Windows 10.
Phiên bản 6.x và sau:
Nhấp vào liên kết thích hợp dưới đây để tải về và cài đặt phiên bản mới nhất để chuẩn bị cho việc nâng cấp lên Microsoft Windows 10:

Download ESET Endpoint Security 6 32-bit or 64bit

link: download 32-bit & 64-bit

 

 

sau đó trượt dài chọn 32bit hoăc 64bit

b

Download ESET Endpoint Antivirus 6 32-bit hoặc 6 64-bit

vào link: Download ESET Endpoint Antivirus

trượt xuống nhấp vào I HAVE A LICENSE

a

vào chọn 32bit hoặc 64 bit

q

 

 

 

các phiên bản ngôn ngữ khác

Nếu bạn đang tìm kiếm một phiên bản ngôn ngữ của sản phẩm ESET thiết bị đầu cuối của bạn, vui lòng truy cập trang download của chúng tôi. Để thay đổi ngôn ngữ cho phù hợp

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.