Cách nâng cấp Lumion License Key?

  1. Khi nào bạn cần nâng cấp License Key?

Bạn có thể tiếp tục sử dụng Lumion License Key miễn là bạn muốn vì Lumion License Key không bao giờ hết hạn.

1.1: Nếu bạn muốn nâng cấp License Key của Lumion 1-10 lên Lumion 11, vui lòng truy cập trang Nâng cấp:

Lumion website: Upgrade

1.2: Nếu bạn đã có license của Lumion 11, bạn không cần phải nâng cấp License Key của mình để tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Lumion 11.x mới. Tất cả các bản cập nhật 11.x đều miễn phí cho những người có license Lumion 11 hiện có.

  1. Làm cách nào để có được phiên bản mới nhất của Lumion?

2.1: Để xem phiên bản mới nhất là gì và có gì thay đổi, vui lòng click vào link bên dưới sau đó click vào bài viết tương ứng với phiên bản mà bạn quan tâm:

Knowledge Base: Tin mới nhất

2.2: Để tải Lumion, vui lòng tìm kiếm email ‘Getting Started with Lumion’ mới nhất trong hộp thư đến của bạn và làm theo hướng dẫn để tải xuống phiên bản mới nhất của Lumion.

2.3: Vui lòng click vào liên kết bên dưới và làm theo hướng dẫn nếu bạn không tìm thấy email:

Hướng dẫn cách nhận email có liên kết tải xuống Lumion?

Xem thêm

Tại sao bạn gặp lỗi khi thêm License Key vào Lumion Account của mình?