Cách Reset AutoCAD

Khắc phục lỗi trong AutoCAD trên Windows 7 :

Một trong các cách để khắc phục hầu hết các lỗi AutoCAD, là đưa các settings về mặc định, để thực hiện các bạn có thể chọn từ Start menu của Windows :

  • Start menu > All Programs > Autodesk > AutoCAD 201x > Reset Settings To Default.

Reset

Sau khi Reset xong, AutoCAD sẽ tự động mở ra và bắt đầu cài đặt phụ của nó (xem Reinitiating trình cài đặt phụ cho AutoCAD).

Khắc phục lỗi trong AutoCAD Với Windows 8 Operating System:

1: Nhấp vào nút Windows để truy cập vào màn hình Start.
2: Kích chuột phải vào góc dưới cùng của màn hình.
3: Nhấp vào mũi tên xuống để truy cập tất cả các ứng dụng được cài đặt.
4: Trong phần AutoCAD, hãy nhấp vào “Reset Settings to Default.

Khắc phục lỗi trong AutoCAD Với Windows 8.1 Operating System:

1: Nhấp vào nút Windows để truy cập vào màn hình Start.
2: Di chuyển con trỏ của bạn xuống và nhấp vào mũi tên xuống để truy cập tất cả các ứng dụng được cài đặt.
3: Trong phần AutoCAD, hãy nhấp vào “Reset Settings to Default.”

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.