Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC

Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC

2

Xác định những thay đổi một cách nhanh chóng. Bằng cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF. Acrobat DC giúp phân tích các file. Và báo cáo chi tiết về sự khác biệt giữa chúng. Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC.

Bước 1:

Tools > Compare Files.

Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC

Bước 2:

Click vào Select File bên trái để chọn những file trước đây. Click vào Select File bên phải để chọn những file mới muốn so sánh.

Bước 3:

Click vào Change File nếu muốn thay đổi. Click vào mũi tên 2 chiều nếu muốn hoán đổi vị trí giữa 2 file.

Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC

Bước 4:

Nếu không muốn so sánh những yếu tố đồ họa. Chọn Compare Text Only.

Bước 5:

Nếu muốn sửa đổi, chọn Settings. Hộp thoại sau sẽ xuất hiện:

Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC

  • Muốn giới hạn phần so sánh, hãy nhập số trang vào ô Old File/New File
  • Trong mục Document Description, chọn loại tài liệu bạn cần so sánh. Hoặc chọn autodetect để Acrobat tự quyết định.
  • Click OK

Bước 6:

Click Compare

Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC

Bước 7:

Click vào Go to First Change nếu muốn xem chi tiết

Bước 8:

Chọn chế độ xem

  • Side-by-side view: Xem song song giữa 2 file

Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC

  • Single page view: Xem file chứa những thay đổi riêng biệt

Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC

Bước 9:

Xem lại tất cả thay đổi

  • Filter: Cho phép lọc những kết quả so sánh muốn xem lại

Cách so sánh 2 phiên bản của một file PDF bằng Acrobat DC

  • Show: Cho phép ẩn/ hiện legends, row highlights, results

2

  • Previous Change/ Next Change: Xem những thay đổi một cách lần lượt

7

  • Mở right pane bằng cách chọn hình tam giác để xem kết quả so sánh

2

8

Bước 10:

File > Save

Chọn Print trên thanh công cụ nếu bạn muốn in báo cáo

 

 

 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.