Cách sử dụng công cụ Shapes để làm nổi bật hình ảnh trong Nitro

Công cụ đánh dấu qua việc làm nổi bật thông thường sẽ hoạt động trên văn bản được nhận dạng bởi phần mềm Nitro Pro. Nếu bạn sở hữu tài liệu hoặc hình ảnh đã được quét, trước tiên bạn có thể sử dụng công cụ OCR để chuyển đổi nội dung thành văn bản có khả năng tìm kiếm và chỉnh sửa được.

Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu một tài liệu có nội dung hình ảnh không được chuyển đổi bằng công cụ OCR (hay còn gọi là những hình ảnh không có văn bản). Tuy nhiên, nếu vẫn muốn làm nổi bật loại tài liệu này, bạn có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

  1. Mở tài liệu có những hình ảnh mà bạn muốn làm nổi bật trong phần mềm Nitro Pro.
  2. Nhấp vào tab Review (Xem lại)> Shapes (Hình dạng)> Rectangle (Hình chữ nhật)> Sau đó vẽ hình chữ nhật như mong muốn.
  3. Nhấp chuột phải vào hình chữ nhật> Properties (Thuộc tính)> Appearance (Giao diện).
  4. Cài đặt đường viền sang màu vàng bằng cách kiểm tra trong hộp Fill Color, sau đó đặt màu tô thành màu vàng và thay đổi độ mờ (opacity) trong khoảng 30 hoặc 40%.
  5. Bây giờ bạn có thể ‘highlight’ văn ​​bản bằng cách vẽ hình chữ nhật trên nội dung của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể tiếp tục làm nổi bật bằng công cụ vẽ. Để làm được điều này, bạn nhấp chuột phải vào hình dạng bạn đã tạo trước đó> Make properties default (Đặt thuộc tính làm mặc định).

Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin sản phẩm trong User Guide (Hướng dẫn sử dụng) có sẵn ở tab Help (Trợ giúp) trong phần mềm Nitro Pro.

Trên đây là cách sử dụng công cụ Shapes trong Nitro Pro. Hy vọng bài viết có thể hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng phần mềm. Chúc bạn thành công!

Biên dịch bởi Kim Mai – Pacisoft.com