Cách tải phần mềm WinRAR

Download phần mềm WinRAR chính thức theo link gốc từ hãng. https://www.win-rar.com/postdownload.html?&L=0

WinRAR Book

WinRAR 5.71

Compress, Encrypt, Package and Backup with only one utility

Hơn 500 triệu người dùng trên toàn thế giới biến WinRAR trở thành công cụ nén phổ biến nhất thế giới hiện nay.

Không có cách nào tốt hơn để nén các tệp để truyền tệp hiệu quả và an toàn, truyền e-mail nhanh hơn và lưu trữ dữ liệu được tổ chức tốt.

RAR và WinRAR tương thích với Windows 10 (TM), có sẵn trên 50 ngôn ngữ ở cả 32 bit và 64 bit và một số hệ điều hành (HĐH) và phần mềm nén duy nhất được chấp nhận hoàn toàn ở tất cả các quốc gia sử dụng Unicode.
Đọc thêm…

Download Now

Mua một bản WinRAR chính hãng?

Liên hệ sales@pacisoft.com để nhận phần mềm bản quyền WinRAR chính hãng ngay hôm nay.

Khác

Tải phiên bản cho 32bit click here, or did not find what you were looking for, please search below…

Select for download

If you are looking for the latest WinRAR 5.80 Beta 3 32bit Version, the 64bit version WinRAR 5.80 Beta 3 64bit, or did not find what you were looking for, please search below…

 
Language Version Size Arch-Type Platform
English 5.71 3071 KB 64bit Windows
English 5.71 2865 KB 32bit Windows
 
Arabic 5.71 3238 KB 64bit Windows
Armenian 5.71 3113 KB 64bit Windows
Azerbaijani 5.71 3113 KB 64bit Windows
Belarusian 5.71 3120 KB 64bit Windows
Bulgarian 5.71 3120 KB 64bit Windows
Burmese (Myanmar) 5.71 3106 KB 64bit Windows
Catalan 5.71 3183 KB 64bit Windows
Chinese Simplified 5.71 3186 KB 64bit Windows
Chinese Traditional 5.71 3323 KB 64bit Windows
Croatian 5.71 3116 KB 64bit Windows
Czech 5.71 3256 KB 64bit Windows
Danish 5.71 3112 KB 64bit Windows
Dutch 5.71 3393 KB 64bit Windows
English 5.71 3071 KB 64bit Windows
Estonian 5.71 3110 KB 64bit Windows
Euskera 5.71 3038 KB 64bit Windows
Finnish 5.71 3114 KB 64bit Windows
French 5.71 3165 KB 64bit Windows
Galician 5.71 3038 KB 64bit Windows
Georgian 5.71 3109 KB 64bit Windows
German 5.71 3203 KB 64bit Windows
Greek 5.71 3124 KB 64bit Windows
Hebrew 5.71 3108 KB 64bit Windows
Hungarian 5.71 3117 KB 64bit Windows
Indonesian 5.71 3114 KB 64bit Windows
Italian 5.71 3229 KB 64bit Windows
Japanese 5.71 3210 KB 64bit Windows
Korean 5.71 3110 KB 64bit Windows
Lithuanian 5.71 3145 KB 64bit Windows
Mongolian 5.71 3120 KB 64bit Windows
Norwegian 5.71 3111 KB 64bit Windows
Persian 5.71 3186 KB 64bit Windows
Polish 5.71 3471 KB 64bit Windows
Portuguese 5.71 3114 KB 64bit Windows
Portuguese Brazilian 5.71 5272 KB 64bit Windows
Romanian 5.71 3170 KB 64bit Windows
Russian 5.71 3269 KB 64bit Windows
Serbian Cyrillic 5.71 3154 KB 64bit Windows
Slovak 5.71 3197 KB 64bit Windows
Slovenian 5.71 3105 KB 64bit Windows
Spanish 5.71 3182 KB 64bit Windows
Swedish 5.71 3112 KB 64bit Windows
Thai 5.71 3138 KB 64bit Windows
Turkish 5.71 3113 KB 64bit Windows
Ukrainian 5.71 3123 KB 64bit Windows
Uzbek 5.71 3139 KB 64bit Windows
Vietnamese 5.71 3117 KB 64bit Windows
Arabic 5.71 2996 KB 32bit Windows
Armenian 5.71 2908 KB 32bit Windows
Azerbaijani 5.71 2908 KB 32bit Windows
Belarusian 5.71 2915 KB 32bit Windows
Bulgarian 5.71 2915 KB 32bit Windows
Burmese (Myanmar) 5.71 2901 KB 32bit Windows
Catalan 5.71 2962 KB 32bit Windows
Chinese Simplified 5.71 2981 KB 32bit Windows
Chinese Traditional 5.71 3116 KB 32bit Windows
Croatian 5.71 2911 KB 32bit Windows
Czech 5.71 3049 KB 32bit Windows
Danish 5.71 2906 KB 32bit Windows
Dutch 5.71 3188 KB 32bit Windows
English 5.71 2865 KB 32bit Windows
Estonian 5.71 2905 KB 32bit Windows
Euskera 5.71 2961 KB 32bit Windows
Finnish 5.71 2909 KB 32bit Windows
French 5.71 2961 KB 32bit Windows
Galician 5.71 2961 KB 32bit Windows
Georgian 5.71 2904 KB 32bit Windows
German 5.71 2991 KB 32bit Windows
Greek 5.71 2920 KB 32bit Windows
Hebrew 5.71 2904 KB 32bit Windows
Hungarian 5.71 2913 KB 32bit Windows
Indonesian 5.71 2909 KB 32bit Windows
Italian 5.71 3022 KB 32bit Windows
Japanese 5.71 3007 KB 32bit Windows
Korean 5.71 2905 KB 32bit Windows
Lithuanian 5.71 2941 KB 32bit Windows
Mongolian 5.71 2915 KB 32bit Windows
Norwegian 5.71 2906 KB 32bit Windows
Persian 5.71 2981 KB 32bit Windows
Polish 5.71 3264 KB 32bit Windows
Portuguese 5.71 2909 KB 32bit Windows
Portuguese Brazilian 5.71 5100 KB 32bit Windows
Romanian 5.71 2948 KB 32bit Windows
Russian 5.71 3027 KB 32bit Windows
Serbian Cyrillic 5.71 2950 KB 32bit Windows
Slovak 5.71 2992 KB 32bit Windows
Slovenian 5.71 2901 KB 32bit Windows
Spanish 5.71 2961 KB 32bit Windows
Swedish 5.71 2906 KB 32bit Windows
Thai 5.71 2928 KB 32bit Windows
Turkish 5.71 2909 KB 32bit Windows
Ukrainian 5.71 2914 KB 32bit Windows
Uzbek 5.71 2934 KB 32bit Windows
Vietnamese 5.71 2913 KB 32bit Windows
English 5.71 576 KB 64bit macOS (64 bit)
English 5.71 533 KB 64bit Linux
English 5.71 545 KB 32bit Linux
English 5.71 583 KB 64bit FreeBSD
English 5.71 540 KB 32bit FreeBSD
English 5.80 6640 KB 32bit Android