Cách tạo bóng đổ trong Adobe Illustrator

Tìm hiểu cách tạo đổ bóng trong Adobe Illustrator

1. Chọn một đối tượng hoặc nhóm (hoặc một layer trong bảng Layers) mà bạn muốn áp hiệu ứng bóng đổ (Drop Shadow).

2. Chọn Effect > Stylize > Drop Shadow.

3. Thiết lập các tùy chọn cho hiệu ứng bóng đổ và nhấp vào OK:

  • Mode: Thiết lập một chế độ hòa trộn cho bóng đổ.
  • Opacity: Chỉ định phần trăm độ mờ mà bạn muốn cho bóng đổ (hay cường độ màu của bóng đổ)
  • X Offset and Y Offset: Chỉ định khoảng cách bạn muốn tạo ra giữa bóng đổ và đối tượng.
  • Blur: Chỉ định khoảng cách từ cạnh của bóng đổ đến nơi bạn muốn thiết lập hiệu ứng mờ. Illustrator tạo một đối tượng raster trong suốt để mô phỏng độ mờ.
  • Color: Chỉ định màu cho bóng đổ.
  • Darkness: Chỉ định phần trăm màu đen bạn muốn thêm vào bóng đổ. Trong hệ màu CMYK, nếu giá trị 100% được sử dụng cho đối tượng đã chọn có chứa màu fill hoặc màu stroke không phải màu đen, thì sẽ tạo ra bóng đen nhiều màu. Nếu giá trị 100% sử dụng cho đối tượng đã chọn chỉ chứa fill hoặc stroke màu đen sẽ tạo ra 100% bóng đen. Giá trị 0% tạo ra một bóng đổ có màu của đối tượng đã chọn.

Biên dịch bởi Trương Hồng Lĩnh – Pacisoft.com