Cách tắt máy đơn giản khi Render xong trong 3Ds Max

PaciSoft – Cách tắt máy đơn giản khi Render xong trong 3Ds Max

B1: Mở menu MaxScript / MaxScript Editor.
B2: Thường khi mở lên sẽ tạo ra một New Document, dán vào dòng lệnh sau :

Code:
ShellLaunch "shutdown" "-s -f -t 500"

Giải thích dòng lệnh đó như sau
Shelllaunch : là lệnh maxscript để gọi một chương trình trong windown giống như click đúp vào biểu tượng trên cửa sổ
Shutdown : là lệnh command của win để tắt/ restart máy
Dòng cuối cùng là option của lệnh shutdown
-s : tắt máy tính ( nếu thay bằng -r thì sẽ là khởi động lại máy tính)
-f : = force ( bắt buộc ) tắt máy, cái này để chắc chắn máy tính của các sẽ bị tắt. Để ý là khi tắt máy thông thường thì nếu có một chương trình đang chạy hay văn bản chưa save thì window sẽ bảo save lại trước khi tắt, phải ấn save hoặc cancel nó mới tiếp tục tắt máy. Với lựa chọn -f này thì nó sẽ tắt máy bất kể là có chương trình nào đang chạy hay có cái gì các chưa save ( tương đối nguy hiểm nên các bác nhớ save lại tất cả những gì mình làm trước khi dùng lệnh này)
-t : thời gian sẽ tắt máy , tính bằng giây. Với win 7 thì có thể đặt thời gian này thoải mái, nhưng với xp thì thời gian này chỉ có thể không quá mười phút thì phải nếu “-t 0 “thì nó sẽ thực hiện tắt máy ngay lập tức.
Lệnh này có thể test bằng các gõ vào run của window như sau: shutdown -s -f -t 500
trong quá trình đếm ngược , nếu muốn huỷ lệnh này các bác gõ vào run dòng : shutdown -a ( lưu ý nếu để -t 0 thì không kịp gõ lệnh này đâu)
B3: Save cái script thành file :shutdown_rendering_finish.ms vào đâu đó .
B4: Mở bảng render (F10) ở bảng Common kéo xuống cuối cùng phần Script / post render ấn vào nút “file” và chỉ vào file shutdown_rendering_finish.ms mới save lại.

Cách này cũng có thể dùng để mở chương trình bất kỳ trong window cũng như mở một video hay bản nhạc sau khi render xong, ví dụ muốn mở một bản nhạc ta sẽ thay bằng lệnh:

Code:
ShellLaunch "U:\MUSIC\Air Supply\05 - Track.MP3" ""

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.