Cách thay đổi, từ chối hoặc hủy hợp đồng điện tử (phía khách hàng nhận)

Trong quá trình xử lý và hoàn thiện hợp đồng điện tử trên eContract, nếu phát hiện ra sai sót trong hợp đồng điện tử, người tạo có thể chọn từ chối ký/hủy hợp đồng. Hợp đồng điện tử khi bị từ chối/hủy sẽ không còn hiệu lực, hệ thống sẽ dừng gửi email tới những người thực hiện tiếp theo.

Có hai cách thay đổi/từ chối/ hủy hợp đồng điện tử

Thông báo với nhân viên PACISOFT để được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng

Hệ thống sẽ gửi email thông báo HĐ đã được thay đổi/ hủy và cấp lại theo yêu cầu khách hàng

Chọn “Từ chối” trên giao diện eContract

Sau khi nhận được email báo có hợp đồng cần ký, Quý khách mở hợp đồng theo link và sau đó bấm Từ chối

Hỗ trợ khác

• PACISOFT.vn
• KB: Hợp đồng điện tử
• Email: info(at)pacisoft.com
• Phone: (028) 36 100 816 – (024) 3915 6886