Cách trích xuất trang từ tệp PDF bằng phần mềm Adobe Acrobat

Tìm hiểu cách trích xuất một trang hoặc nhiều trang từ tệp PDF bằng Adobe Acrobat DC.

Downlaod tệp mẫu để thực hành với (ZIP, 3 MB)

1. Mở công cụ Organize Pages

Mở công cụ Organize Pages bằng phím tắt trong ngăn bên phải hoặc từ trung tâm Tools ở trên cùng bên trái.

2. Nhấp vào nút Select a File

3. Mở một tệp PDF mà bạn muốn trích xuất các trang trong đó

Trong hộp thoại Open, hãy chọn tệp mẫu Bodea.pdf của chúng tôi, hoặc tệp mà từ đó bạn muốn lưu một hoặc nhiều trang thành tệp PDF riêng biệt. Sau đó nhấp vào Open.

4. Chọn Extract ở menu trên cùng

5. Đánh dấu các trang bạn muốn trích xuất

Khi bạn chọn các trang để trích xuất, bạn có thể chọn một trang hoặc một tập hợp các trang cụ thể:

  • Để trích xuất một tập hợp các trang liên tiếp, hãy nhấp vào trang đầu tiên bạn muốn trích xuất, sau đó giữ phím Shift (Windows và Mac) và nhấp vào trang cuối cùng bạn muốn trích xuất để đánh dấu tập hợp.
  • Để trích xuất các trang không liên tiếp, hãy nhấp vào một trang, sau đó giữ phím Ctrl (Windows) hoặc phím Cmd (Mac), và nhấp vào từng trang bổ sung mà bạn muốn trích xuất thành tài liệu PDF mới.

Nhấp vào hộp kiểm “Delete Pages after extracting” nếu bạn muốn xóa các trang khỏi tệp PDF gốc trong khi trích xuất. Nhấp vào hộp kiểm “Extract pages as separate files” để trích xuất từng trang được đánh dấu dưới dạng tệp PDF riêng biệt.

6. Nhấp vào Extract để trích xuất các trang đã chọn

Nhấp vào nút Extract màu xanh lam để tạo tệp PDF mới của các trang được đánh dấu.

7. Lưu tệp PDF mới của bạn

Khi tệp PDF của các trang được trích xuất mở ra trong tab mới, hãy chọn File > Save hoặc File > Save As, sau đó đặt tên tệp và chọn vị trí cho tệp mới. Tìm hiểu thêm về cách tổ chức các trang trong tệp PDF và cách kết hợp các tệp, bao gồm hợp nhất các tệp Microsoft Word, Excel và PowerPoint. Nếu bạn cần chia các trang PDF trong một tài liệu, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách tách một tệp PDF.

Biên dịch bởi Trương Hồng Lĩnh – Pacisoft.vn