Cách triển khai Radmin 2.2 trên mạng lớn

Bất kỳ việc triển khai phần mềm nào cũng phải chịu chi phí đáng kể và nhìn chung phần mềm càng phức tạp thì chi phí càng cao. “triển khai” là một thuật ngữ quân sự và việc cài đặt phần mềm mới cho 1200 máy khác nhau giống như một hoạt động quân sự đòi hỏi phải lập kế hoạch kỹ lưỡng và thực hiện nhanh chóng.

Radmin phá vỡ truyền thống này. Với Radmin, bạn có một hiệp ước hòa bình được ký kết và những chiến trường cũ được biến thành những khu chợ thịnh vượng. Radmin cho phép bạn cài đặt từ xa các ứng dụng và bản cập nhật phần mềm mới trên toàn mạng trong vòng vài phút, loại bỏ nhu cầu truy cập từng PC hoặc máy chủ!

Radmin cho phép bạn :

-Tiết kiệm 90% thời gian mà nhân viên của bạn dành để cài đặt phần mềm trên PC.

-Ngừng làm mất tập trung nhân viên khi cài đặt phần mềm mới.

-Nâng cao chất lượng và mức độ của dịch vụ CNTT trong tổ chức của bạn.

Radmin cho phép bạn tạo nhiều cấu hình phân phối. Ví dụ, bạn muốn phân phối cùng một ứng dụng phần mềm với các tùy chọn cài đặt hoặc tính năng khác nhau cho những người dùng khác nhau. Radmin làm cho điều này rất dễ dàng. Chỉ cần sử dụng một tập lệnh đăng nhập bao gồm một câu lệnh để cài đặt Radmin khi mỗi người dùng đăng nhập. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng gói msi (có sẵn khi tải xuống) và cài đặt Radmin làm ứng dụng.

Trình xem Radmin không cần cài đặt. Chỉ cần sao chép các tệp Radmin.exe và help.hlp vào một thư mục trên máy tính .

Máy chủ Radmin cần phải được cài đặt. Đây là một tập lệnh mẫu cho windows, cài đặt máy chủ Radmin làm dịch vụ hệ thống trên máy tính. Thay đổi đường dẫn tệp thành giá trị của bạn. Để thực thi tập lệnh trên máy tính mạng, hãy sử dụng tập lệnh đăng nhập trong mạng Windows NT / Win2k / XP.

  1. net use z: \\server\d
  2. copy “z:\install\Radmin\r_server.exe” “c:\winnt\system32\r_server.exe”
  3. copy “z:\install\Radmin\raddrv.dll” “c:\winnt\system32\raddrv.dll”
  4. c:\winnt\system32\r_server.exe /install /silence
  5. exe /s z:\install\settings.reg
  6. net use z: /delete

Nhận xét tập lệnh này :

1.Lập bản đồ ổ đĩa z: to \\ server \ d

2.Sao chép tệp máy chủ Radmin vào thư mục hệ thống Windows.

3.Sao chép tệp trình điều khiển video hook Radmin vào thư mục hệ thống Windows.

4.Cài đặt máy chủ Radmin như một dịch vụ hệ thống.

5.Lưu cài đặt máy chủ vào sổ đăng ký.

6.xóa ổ z:

Cài đặt máy chủ Radmin (tùy chọn biểu tượng khay, cổng, tùy chọn tệp nhật ký, cài đặt bộ lọc IP, mật khẩu) được lưu trữ trong sổ đăng ký. Bạn có thể sao chép cài đặt này từ máy tính này sang máy tính khác. Để làm điều này:

-Bạn cần xác định các cài đặt này trên một số máy tính, bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng ‘Cài đặt cho máy chủ Quản trị viên Từ xa’ từ menu bắt đầu.

-Chạy regedit.exe và xuất cài đặt từ sổ đăng ký sang tệp như settings.reg.

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Radmin] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Radmin] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Radmin]

Lưu các cài đặt này từ tệp vào sổ đăng ký của máy tính khác bằng cách thực hiện:

regedit.exe / s settings.reg

Bạn có thể cài đặt Radmin thông qua phần mềm quản lý mạng của các nhà cung cấp khác (như ScriptLogic).

Biên dịch bởi Hoài Giang-Help.pacisoft