Cách xuất flie Sylink.xml trong Symantec Endpoint Protection Manager

Cách xuất flie Sylink.xml trong Symantec Endpoint Protection Manager

Vấn đề:

Nếu giữa client và server không giao tiếp với nhau, chúng ta cần phải thay thế file Sylink.xml trên client để khôi phục lại giao tiếp giữa client và server. Chúng ta có thể tự xuất file Sylink.xml từ Symantec Endpoint Protection Manager vào một group cơ bản.

Những lý do phổ biến để thay thế file Sylink.xml trên client:

  • Để chuyển đổi client từ dạng unmanaged sang dạng managed.
  • Để kết nối lại client từ dạng “orphaned” vào server-client.

Giải quyết:

Để xuất flie Sylink.xml trong Symantec Endpoint Protection theo cách thủ công:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Manager Console

2. Tiến hành login tài khoản SEPM.

3. Tại giao diện console, chọn Clients.

4. Dưới tab Clients, chọn group mà chúng ta muốn client xuất hiện trong đó.

5. Chọn chuột phải group vừa chọn, sau đó chọn Export Communication Settings.

Cách xuất flie Sylink.xml trong Symantec Endpoint Protection

6. Tại hộp thoại Export Communication Settings for group name, chọn Browse.

7. Tại hộp thoại Select Export File, chọn vị trí mà chúng ta muốn xuất file Sylink.xml, sau đó chọn OK.

8. Dưới trường Preferred Policy Mode, tích chọn Computer Mode.

9. Chọn Export.

Cách xuất flie Sylink.xml trong Symantec Endpoint Protection

Lưu ý: Nếu tên file đã tốn tại, chọn OK để ghi đè lên file hiện hữu hoặc chọn Cancel để lưu file với tên mới.

Để hoàn tất quá trình chuyển đổi, admin hoặc user phải tiến hành cài đặt giao tiếp trên client.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn