Cài đặt Kaspersky Endpoint Security 10 qua Kaspersky Security Center

Pacisoft – Cài đặt Kaspersky Endpoint Security 10 qua Kaspersky Security Center

Để cài đặt Kaspersky Endpoint Security 10 Maintenance Release 1 từ xa thông qua Kaspersky Security Center, bạn sẽ cần phải tạo một gói cài đặt.

1.Trong Administration Console, Remote installation -> Installation packages -> Create installation package -> chọn Create installation package for a Kaspersky Lab application.

2.Tiếp theo, nhập tên và chọn Kes10win.kpd bao gồm các thiết lập cài đặt từ xa.

3.Sau khi bạn chọn các script file, nhấn Next và làm theo hướng dẫn của Wizard. Ngay sau khi các gói cài đặt được tạo ra, nó sẽ hiển thị trong Server Administration console.

4.Sau khi tạo gói cài đặt thành công bạn có thể cài đặt trực tiếp trên PC hoặc đẩy xuống các gói cài đặt.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.