Cài đặt RadMin không thành công hoặc tôi không thể nhìn thấy màn hình từ xa

Trong trường hợp bạn gặp lỗi “cài đặt Radmin không thành công” hoặc bạn không thể kết nối ở chế độ “toàn màn hình” hoặc “chỉ xem”, vui lòng thực hiện quy trình ‘purgecaching’:

A.Đối với Windows XP

B.Đối với Windows Vista, Windows 7 và Windows Server 2008

Trong trường hợp cài đặt vẫn không thành công , bạn hãy thực hiện như sau :

-Tạo thư mục ‘Temp’ trên ổ cứng của bạn (giả sử ổ cứng của bạn là ‘C:’).

-Tải xuống máy chủ MSI Radmin từ trang web của chúng tôi và đặt nó vào thư mục đã tạo.

-‘Bắt đầu’, ‘chạy’ và thực hiện lệnh ‘cmd’. Cửa sổ có dấu nhắc lệnh sẽ xuất hiện, nhập lệnh sau vào dấu nhắc lệnh và nhấn ‘Enter’:

msiexec /i C:\Temp\rserv35.msi /l*v C:\Temp\rs.log

Tệp rs.log sẽ được tạo bên trong thư mục ‘Temp’. Đó là một bản ghi cài đặt văn bản thuần túy sẽ được gửi cho chúng tôi. Vui lòng đính kèm ảnh chụp màn hình về lỗi bạn gặp phải khi cài đặt Radmin nếu có thể.

Biên dịch bởi Hoài Giang-Help.pacisoft 

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.