Hướng dẫn cài đặt AnyDesk

AnyDesk là một giải pháp bảo trì từ xa cho 28 ngôn ngữ và 8 nền tảng.
Chạy AnyDesk bản portable hoặc bản cài đặt chỉ trong vòng vài giây.
Hãy tìm AnyDesk cho nền tảng của bạn trong phần Download.
Yêu cầu hệ thống tối thiểu của chúng tôi phải được đáp ứng trên tất cả các nền tảng.
Xem thêm: Cách khởi động và đóng AnyDesk để biết sự khác biệt của phiên bản portable và cài đặt.
Việc cài đặt có thể được thực hiện thông qua Dòng lệnh. Xem thêm: Triển khai tự động

  1. Các nền tảng cho di động Android và iOS được phân phối thông qua Play Store, Apple App Store cũng như Amazon Store.
  2. Đối với các bản phân phối Linux tương thích với Red Hat và Debian, AnyDesk cho tải thông qua kho lưu trữ.

Khách hàng có giấy phép Premium (Professional, Power, Performance, Enterprise hoặc On-Premises) có thể sử dụng một ứng dụng khách tùy chỉnh, được gọi là custom-client.
Custom-clients được tạo trong giao diện web AnyDesks gọi là MyAnyDesk Portal cho phép chỉnh sửa các cài đặt cá nhân, quyền và logo.

Lưu ý: AnyDesk có khả năng chạy cùng lúc nhiều phiên bản. Người dùng có thể chạy cả ứng dụng mặc định và ứng dụng tùy chỉnh cùng một lúc.

Danh sách các Hệ điều hành được hỗ trợ

Windows
XP SP2
Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server
2003 SP2
2008 R2
2012
2016
2019
macOS
10.11 El Capitan¹
and newer
iOS
11.0
and newer
Android
4.4 Ice Cream Sandwich
Amazon Fire OS 4
and newer
ChromeOS
Devices with PlayStore
FreeBSD
10
and newer
Linux
Ubuntu 18.04 and newer LTS releases
Debian 9 and newer
Fedora 29/30/31/32
CentOS Linux 7 and 8²
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7 and newer
OpenSUSE 42/15
Raspberry Pi
Raspberry Pi 2 and newer
Only Raspbian and
Raspberry Pi OS (32bit) is supported

¹ Các phiên bản cũ hơn của AnyDesk hỗ trợ macOS 10.10 có thể được tìm thấy tại đây.
² Cho đến khi CentOS Linux 8 kết thúc vòng đời

Lưu ý: hãy nhớ rằng trên các phiên Wayland có thể chọn trong màn hình đăng nhập, chỉ các phiên gửi yêu cầu kết nối đi mới được hỗ trợ. Các phiên nhận yêu cầu kết nối đến chỉ có thể thực hiện được trong phiên Xorg.

Hướng dẫn cài đặt

Windows tải xuống tệp cài đặt .exe từ trang Download trên web AnyDesk, thực thi nó và tùy chọn cài đặt AnyDesk dưới dạng service
macOS tải xuống tệp cài đặt .dmg từ trang Download trên web AnyDesk, thực thi nó và tùy chọn cài đặt AnyDesk dưới dạng service
iOS and Android truy cập kho ứng dụng cho nền tảng, Play Store hoặc App Store và cài đặt ứng dụng trực tiếp
FreeBSD tải xuống tệp .tar.gz từ trang Download trên web AnyDesk, giải nén và thực thi tệp binary
Linux tương thích với bản Linux dành cho Debian và Red Hat, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng kho lưu trữ Linux của AnyDesk được mô tả bên dưới, đối với các bản phân phối khác, có thể tải xuống tệp .tar.gz từ trang Download trên web AnyDesk

Kho lưu trữ và cài đặt Linux

Cách được đề xuất là cài đặt AnyDesk trên các bản phân phối Linux tương thích Debian và Red Hat bằng cách sử dụng kho lưu trữ AnyDesk chính thức để nhận được phiên bản ổn định cuối cùng:

Debian compatible hãy làm theo hướng dẫn howto được cung cấp trên máy chủ lưu trữ http://deb.anydesk.com/howto.html
Red Hat compatible  hãy làm theo hướng dẫn howto được cung cấp trên máy chủ lưu trữ http://rpm.anydesk.com/howto.html

Đối với các tình huống cụ thể, kho lưu trữ với các phiên bản AnyDesk cũ hơn (sau v5) cũng có sẵn:

Debian compatible hãy làm theo hướng dẫn howto được cung cấp trên máy chủ lưu trữ http://deb-archive.anydesk.com/howto.html
Red Hat compatible hãy làm theo hướng dẫn howto được cung cấp trên máy chủ lưu trữhttp://rpm-archive.anydesk.com/howto.html
Lưu ý: Tất cả các lệnh từ hướng dẫn howto ở trên phải được thực hiện với tư cách root user.

Bản AnyDesk cuối cùng dành cho Linux hỗ trợ RHEL/CentOS 6 và các phiên bản Debian/Ubuntu cũ hơn là v5.0.0 và có sẵn để tải xuống (bao gồm cả phiên bản trước) tại đây https://download.anydesk.com/linux/

Đối với các bản phân phối khác, AnyDesk cũng được cung cấp trong các kho lưu trữ .tar.gz có sẵn để tải xuống tại khu vực Download của trang web AnyDesk, tuy nhiên các bản cài đặt này không được hỗ trợ chính thức. Vui lòng theo dõi tệp README có trong chính file nén để biết thông tin chi tiết.

Các phần phụ thuộc cần thiết trên Linux: libc6 (> = 2.7), libgcc1 (> = 1: 4.1.1), libglib2.0-0 (> = 2.16.0), libgtk2.0-0 (> = 2.20.1), libstdc ++ 6 (> = 4.1.1), libx11-6, libxcb-shm0, libxcb1, libpango1.0-0, libcairo2, libxrandr2 (> = 1.3), libx11-xcb1, libxtst6, libxfixes3, libxdamagelext1 và libgtkg1.

Biên dịch bởi Vinh Thức – Pacisoft.com