Cấp phép bản quyền Altova (Altova Software Licensing Models)

About Altova

Altova cung cấp nhiều tùy chọn cấp phép khác nhau cho nhà phát triển máy tính để bàn, phát triển di động và các sản phẩm phần mềm máy chủ. Vui lòng sử dụng trang này để tìm hiểu về các loại giấy phép có bán khác nhau và chọn loại phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Altova License Server

Altova LicenseServer là một sản phẩm miễn phí, cho phép bạn quản lý tập trung giấy phép phần mềm máy tính và máy tính để bàn Altova đã mua. Tại đây bạn có thể quản lý, theo dõi và triển khai tất cả các mã code theo các sản phẩm Altova một cách dễ dàng. Trên thực tế, đối với bản quyền và gói Support & Maintenance (SMP) thuê bao,  bạn có thể chọn tự động triển khai giấy phép và gia hạn trên LicenseServer của mình.

Altova LicenseServer cho phép bạn quản lý các tác vụ hiệu quả từ bảng điều khiển quản trị viên dựa trên web dễ sử dụng. Altova LicenseServer giúp việc tuân thủ giấy phép trở nên dễ dàng. Nó thậm chí còn gửi email tự động để cảnh báo bạn về thời hạn gia hạn sắp tới.

Sử dụng Altova LicenseServer cho:

  • Giấy phép phần mềm máy chủ
  • Giấy phép người dùng đồng thời
  • Giấy phép người dùng được đặt tên
  • Môi trường ảo hóa

LicenseServer không yêu cầu Installed User licenses; tuy nhiên, nó được khuyến khích.

Để bắt đầu, tất cả những gì bạn cần làm là cài đặt Altova LicenseServer trên mạng của bạn, được truy cập qua trình duyệt.

Desktop Developer Tools

Có ba loại giấy phép có sẵn cho các công cụ phát triển máy tính để bàn Altova (Altova desktop developer tools). Chúng được mô tả dưới đây và bạn có thể tìm thêm thông tin trong Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (khi cài đặt). Giấy phép được bán được đóng gói 1, 5, 10, 20 và 50. Built-in price breaks occur in each package size, starting at 5.

Installed User Licenses

Installed User Licenses được mua theo số lượng máy tính mà bạn muốn cài đặt phần mềm.

Ví dụ: nếu bạn mua 10 giấy phép Installed User Licenses, bạn có thể cài đặt và sử dụng phần mềm trên tối đa 10 máy tính.

Concurrent User Licenses

Giấy phép người dùng đồng thời cho phép bạn cài đặt phần mềm lên tới 10 lần số giấy phép đã mua ban đâu, tuy niên với điều kiện là chỉ có số người được cấp phép sử dụng phần mềm cùng một lúc (hiểu là trong cùng 1 thời điểm chỉ có từng đó người dùng tương ứng số giấy phép đã mua). Ví dụ: nếu bạn mua 20 giấy phép Người dùng đồng thời, bạn có thể cài đặt phần mềm trên tối đa 200 máy tính và sử dụng nó trên tối đa 20 máy tính cùng một lúc. Kiểu này còn gọi là Network License.

Tất cả các giấy phép Người dùng đồng thời phải được sử dụng cùng với LicenseServer.

Named User Licenses

Đối với mỗi giấy phép Named User Licenses, bạn có thể cài đặt phần mềm trên tối đa 5 máy tính hoặc máy trạm. Điều này cho phép người dùng chuyển đổi từ máy tính này sang máy tính khác khi cần thiết, miễn là mỗi lần chỉ có một phiên bản phần mềm sẽ được dùng.

Multi-user Named License

Doanh nghiệp có thể mua duy nhất 1 Key Code, cho nhiều người dùng, Named User licenses. Trong LicenseServer, quản trị viên gán giấy phép cho user theo tên riêng, hoặc network ID. This is especially applicable for users working in a virtual environment (see below).

All Named User licenses must be used in conjunction with the Altova LicenseServer.

Virtual Environment

You may use Altova desktop software in virtual environments. These include a host terminal server (e.g., Microsoft Terminal Server or Citrix Metaframe), application virtualization server (e.g., Microsoft App-V, Citrix XenApp, or VMWare ThinApp), or virtual machine environment.

You may use the software on a stand-alone personal computer and/or a persistent virtual machine (VM) with all license models. It is also permitted to use the software in a virtual desktop infrastructure (VDI) with non-dynamic network configurations, i.e., stable hostnames or IP addresses, with all license models.

However, if you use the software on a terminal server or non-persistent VDI environment, or if your persistent VDI assigns dynamic hostnames, then you must use Named User licenses with the applicable Altova LicenseServer.

All usage shall be within your internal network for the sole and exclusive purpose of permitting individual users within your organization to access and use the software.

Use of Altova software in a virtual environment requires use of the Altova LicenseServer.

License Pool

For all Concurrent User and Named User licenses, you must use the Altova LicenseServer, and you may also use the LicenseServer to manage Installed User licenses.

Concurrent User and Installed User licenses may be grouped on the same Altova LicenseServer, while Named User licenses must be used on a separate Altova LicenseServer. This is because Concurrent and Installed User licenses are allocated per machine, while Named User licenses are allocated per user.

If you have existing licenses that you wish to convert to a different license model, for instance, if your infrastructure changes from standalone personal computers to dynamically assigned VMs, please contact the Altova Sales Team.

Please note: Management via LicenseServer is available when running Altova desktop developer tools Version 2017 or higher.

Server Software Products

Altova server products including MobileTogether Server, FlowForce Server, RaptorXML Server, MapForce Server, and StyleVision Server are licensed per server, as described below. More information is available in the Altova Server Software License Agreement and Altova MobileTogether Server Software License Agreement. Licenses are sold for 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, and 32-core servers, with built in price breaks starting at 2.

Annual Per Server Licenses

Altova server products are licensed per year, per server, based on the number of cores available on the machine. You must obtain a separate license key code for each server. The number of cores licensed must be greater than or equal to the number of cores available on the server, whether it’s a physical or virtual machine. For example, if a server has 8 cores, you must purchase at least an 8-core license.

If you are using a computer server with a large number of CPU cores but only have a low volume of data to process, you may also create a virtual machine that is allocated a smaller number of cores, and then purchase a license for that number. Such a deployment, of course, will have less processing speed than if all available cores on the server were utilized.

In addition, if you wish to run a server product in single-thread mode, i.e., disable parallel execution, you may purchase a 1-core license and run the licensed server product in single-thread execution mode on a server with multiple cores.

When it comes to allocating cores, Altova server products do not treat hyper-threading cores as two separate cores. Only the real number of cores in a physical machine, or the number of virtual cores assigned to a VM, is counted.

Altova server software product must be used in conjunction with an Altova LicenseServer.

The information on this page is provided for illustrative and explanation purposes only. In case of a conflict, the detailed definitions, specifications, and license grants in the actual license agreements govern.

Server Software Products

PACISOFT.vn