Cấp phép giáo dục

Famatech giảm giá 33% cho các trường học, đại học, bệnh viện, tổ chức từ thiện và sinh thái.

Khách hàng đủ điều kiện

А) Các cơ sở giáo dục – Được định nghĩa là cơ sở giáo dục K-12 hoặc cơ sở giáo dục đại học được công nhận được tổ chức và hoạt động riêng cho mục đích giảng dạy học sinh trúng tuyển. Cơ sở giáo dục được công nhận phải là: Trường K-12 công lập hoặc tư thục, trường dạy nghề, trường trung cấp, cao đẳng cơ sở, cao đẳng, đại học hoặc trường khoa học hoặc kỹ thuật. Trường mầm non được công nhận đạt tất cả các tiêu chí sau:

1.Là một chương trình mầm non phục vụ tối thiểu mười trẻ em từ hai đến năm tuổi;

2.Đã hoạt động ít nhất một năm;

3.Cung cấp các dịch vụ giáo dục và

4.Được thành lập với mục đích cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em từ hai đến năm tuổi.

B) Cơ quan Hành chính hoặc Hội đồng Giáo dục của các Cơ sở Giáo dục – Được xác định là các cơ quan hành chính cấp huyện, khu vực và tiểu bang của các Cơ sở Giáo dục được xác định ở trên.

C) Thư viện công cộng – Phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

1.cung cấp dịch vụ thư viện chung miễn phí cho tất cả cư dân của một cộng đồng, quận hoặc khu vực nhất định;

2.được hỗ trợ bởi các quỹ công cộng hoặc tư nhân;

3.cung cấp các bộ sưu tập cơ bản và các dịch vụ cơ bản cho người dân trong khu vực dịch vụ hợp pháp của mình mà không tính phí cho người dùng cá nhân, nhưng có thể tính phí đối với người dùng bên ngoài khu vực dịch vụ hợp pháp của mình; và

4.có thể cung cấp hoặc không cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, ngoài các dịch vụ cơ bản của nó, cho công chúng nói chung có hoặc không kèm theo các khoản phí riêng.

D) Bảo tàng công cộng – Phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

1.là một cơ quan hoặc tổ chức công hoặc tư được tổ chức thường xuyên cho các mục đích cơ bản về giáo dục hoặc thẩm mỹ;

2.sử dụng một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp; và

3.sở hữu hoặc sử dụng các đồ vật hữu hình, chăm sóc chúng và trưng bày chúng cho công chúng một cách thường xuyên.

E) Các tổ chức phi lợi nhuận / từ thiện không đáp ứng các tiêu chuẩn trên có thể đủ điều kiện nhận chiết khấu trong trường hợp được Famatech chấp thuận. Liên hệ với chúng tôi để được đủ điều kiện.

Lưu ý đặc biệt liên quan đến bệnh viện, hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm nghiên cứu

Bệnh viện, hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng thí nghiệm nghiên cứu (ví dụ: phòng thí nghiệm nghiên cứu độc lập hoặc phòng thí nghiệm nghiên cứu liên kết với bộ quốc phòng hoặc bộ năng lượng) KHÔNG đủ điều kiện để định giá học thuật trừ khi chúng được sở hữu và điều hành hoàn toàn bởi một Tổ chức giáo dục đủ điều kiện như được định nghĩa ở trên trong điều này phần A. Để được “Toàn quyền sở hữu và điều hành”, pháp nhân phải được sở hữu, kiểm soát và điều hành duy nhất bởi tổ chức giáo dục.

Không đủ điều kiện để định giá giáo dục:

Trung tâm đào tạo, nhà thờ, bệnh viện, hệ thống chăm sóc sức khỏe, phòng thí nghiệm nghiên cứu không đáp ứng các tiêu chuẩn trên.

Biên dịch bởi Hoài Giang-help.pacisoft

Xem thêm : Cấp phép giáo dục