Cấu hình chữ kí mail trong Kerio

Pacisoft – Cấu hình chữ kí mail trong Kerio

Trong Kerio Connect Client, bạn có thể tạo ra một chữ ký được tự động thêm vào mỗi tin nhắn bạn viết.

1.Nhấp vào tên của bạn trong Kerio Connect Client và chọn Settings.

2.Đi đến mail Email -> Signature.

3.Nhập bất kỳ văn bản mà bạn muốn ở cuối thư của bạn.

4.Chọn Save.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.