Cấu hình firewall cho phép kết nối VPN trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Cấu hình firewall cho phép kết nối VPN trong

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Vấn đề:

  • Các VPN clients yêu cầu các giao thức và port giao tiếp cụ thể để chúng có thể hoạt động đúng.
  • Chúng ta có thể sử dụng các policies trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition cloud để cấu hình các cổng và giao thức này.

Giải quyết:

Để cấu hình firewall cho phép kết nối VPN trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition. Chúng ta thực hiện như sau:

Bước 1: Bật tính năng chia sẻ file, máy tin và ổ đĩa.

Bước đầu tiên để mở giao tiếp và cho phép kết nối VPN là phải đảm bảo rằng tính năng chia sẻ file, máy in và ổ đĩa đả được bật.

Xem: Bật tính năng chia sẻ file, máy tin và ổ đĩa trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

Bước 2: Tạo Firewall rule

Tham khảo: Hướng dẫn tạo firewall rule trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Bước 3: Bổ sung các port thường dùng cho VPN

Nếu các vấn đề về lỗi giao tiếp vẫn còn tồn tại sau khi chúng ta thực hiện các bước trên thì chúng ta cần bổ sung các port cần thiết tùy thuộc vào từng VPN client. Các port sau đây thường được các VPN client sử dụng:

  • UDP 500
  • UDP 4500
  • TCP 443
  • TCP 1701
  • TCP 1723

Chúng ta nên liên hệ với nhà cung cấp VPN để có được đầy đủ danh sách các port cần thiết cho VPN client.

Lưu ý: Chúng ta cũng có thể kiểm tra các port nào được VPN client đang sử dụng nhưng bị Symantec Endpoint Protection Small Business Edition cloud chặn bằng cách:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Agent.

2. Chọn View History.

3. Chọn Firewall- Activities.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn