Cấu hình USB Device Control trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Cấu hình USB Device Control trong

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Vấn đề:

Trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition (SEP SBE) cloud, USB Device Control cho phép admin ngăn chặn việc người khác đánh cắp tài liệu hoặc truyền mã độc, virus bằng cách thiết lập kiểm soát các thiết bị lưu trữ USB. Chuột và bàn phím không bị ảnh hưởng bởi USB Device Control vì chúng không có bộ nhớ dữ liệu. Cấu hình USB Device Control là một phần của policy khi được tạo mới hoặc Endpoint Protection polices hiện có cho phép chúng ta thực thi các mức độ bảo mật đối với các thiết bị lưu trữ USB dựa trên các group.

Có hai trạng thái:

  •  Allow: Cho phép thiết bị truy cập toàn bộ các thiết bị USB
  • Block: Các thông báo pop-up nhỏ trên điểm cuối sẽ bị vô hiệu hóa.

Lưu ý: Các hạn chế kiểm soát thiết bị USB không áp dụng cho server.

Giải quyết:

Khi chúng ta tạo policy cho phép các thiết bị USB, tất cả các máy tính thuộc group mà chúng ta áp dụng policy sẽ có quyền truy cập hoàn toàn vào các thiết bị USB. Theo mặc định sẽ là trạng thái Allow. Chúng ta có thể chỉ định quyền truy cập chỉ cho phép đọc cho các thiết bị USB.

Nếu chúng ta tạo policy chặn thiết bị USB, chúng ta có thể bật thông báo trên máy tính. Thông báo xuất hiện dạng tin nhắn nhỏ xuất hiện ở dưới góc màn hình. Mặc định, thông báo này bị vô hiệu hóa.

Để cấu hình USB device control trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

2. Chọn tab Polices → Endpoint Protection.

3. Chọn policy mà chúng ta muốn chỉnh sửa, hoặc chọn Add Policy để tạo policy mới.

Cấu hình USB Device Control trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

4. Tại mục USB Device Control, chọn Allow hoặc Block phù hợp với nhu cầu của chúng ta.

5. Nếu chúng ta chọn Allow, có thể tích chọn Enable read-only access (Desktop & Laptop Only) để cho phép các thiết bị usb chỉ có quyền đọc. Nếu chúng ta muốn cho phép người dùng sử dụng thiết bị USB thoải mái thì bỏ tích Enable read-only access (Desktop & Laptop Only). Hoặc nếu chúng ta chỉ định trạng thái Block, nếu muốn hiển thị thông báo trên client thì chúng ta tích Enable user notifications. Ngược lại, chúng ta không muốn hiển thị thông báo thì không tích vào mục Enable user notifications.

6. Chọn Save and Apply.

Cấu hình USB Device Control trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Hướng dẫn cấu hình đặt mật khẩu khi cắm USB trên client thông qua Symantec Endpoint Protection Small Business Edition:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Small Business Edition.

2. Chọn tab Settings → Computer Settings.

3. Tích chọn Use this password for features displaying the lock icon.

4. Nhập password và xác nhận password.

5. Chọn Save Changes.

Cấu hình USB Device Control trong Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn