Chia sẻ với 1 thư mục không thể tìm được khi sử dụng Enterprise Vault Search

Pacisoft – Chia sẻ với 1 thư mục không thể tìm được khi sử dụng Enterprise Vault Search.

Một người sử dụng có quyền truy cập vào một kho lưu trữ chung có chứa một cấu trúc thư mục. Khi sử dụng EV Search, nhận được một lỗi như sau:

Giải pháp cho các phiên bản trước đó của EV 11.0.1:

1.Download tập tin Fix_3854720.zip.

2.Trên máy chủ Enterprise Vault, điều hướng đến thư mục:

<EVInstallation Directory>\EVSearch\EVSearchClient\Plugins\Shared

3.Sao lưu các tập tin Shared.plugin.xml và thay thế nó bằng một từ tập tin Fix_3854720.zip.

4.Recycle ứng dụng EVOnlineWebSearch.

5.Lặp lại các bước 2-4 cho mỗi máy chủ Enterprise Vault.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.