Chính sách hỗ trợ theo vòng đời của Microsoft

Chính sách Hệ Điều hành dành cho Máy tính để bàn (OEM, FPP), Doanh nghiệp (Open License) và Nhà phát triển của Microsoft áp dụng cho nhiều sản phẩm hiện có sẵn thông qua kênh bán lẻ hoặc cấp phép số lượng lớn và cung cấp tối thiểu

 • Windows 
 • Windows Server
 • 10 năm hỗ trợ (tối thiểu 5 năm Hỗ trợ Chính và tối thiểu 5 năm Hỗ trợ Mở rộng) ở cấp gói dịch vụ được hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, nhà phát triển và sản phẩm hệ điều hành dành cho máy tính để bàn. Để đủ điều kiện nhận dịch vụ hỗ trợ, khách hàng có thể phải triển khai bản cập nhật mới nhất.
 • Tối thiểu 5 năm Hỗ trợ Chính ở cấp gói dịch vụ được hỗ trợ cho các sản phẩm tiêu dùng và đa phương tiện
 • Microsoft cam kết cung cấp các sản phẩm với độ bảo mật nâng cao. Mặc dù MS cố gắng loại bỏ các lỗ hổng trong quá trình phát triển nhưng các lỗ hổng phần mềm hiện nay vẫn còn là một vấn đề và Microsoft phải được chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó khi phát hiện ra các lỗ hổng. Microsoft khuyên khách hàng nên cài đặt các bản phát hành sản phẩm, các bản cập nhật bảo mật và gói dịch vụ mới nhất để duy trì bảo mật hết mức có thể. Để biết thông tin mới nhất về các bản cập nhật bảo mật, vui lòng truy nhập Thư viện TechNet của Microsoft. Sản phẩm cũ hơn có thể không đáp ứng yêu cầu bảo mật cao hơn hiện nay. Microsoft có thể không cung cấp các bản cập nhật bảo mật cho các sản phẩm cũ.

Xem bảng sau để hiểu rõ hơn các giai đoạn vòng đời đối với hệ điều hành Windows dành cho máy tính để bàn, doanh nghiệp, nhà phát triển, phần mềm tiêu dùng và đa phương tiện

 Loại hỗ trợ Hỗ trợ Chính Hỗ trợ Mở rộng Hỗ trợ Trực tuyến Tự trợ giúp
Yêu cầu thay đổi thiết kế và tính năng của sản phẩm  Khả dụng  Không khả dụng Lưu ý4
Các bản cập nhật bảo mật  Khả dụng  Khả dụng Lưu ý4
Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật  Khả dụng
 • Chỉ khả dụng với Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng
 • Không khả dụng với các sản phẩm tiêu dùng là hệ điều hành dành cho máy tính để bàn
Lưu ý4
Hỗ trợ bổ sung1 đi kèm giấy phép, chương trình cấp phép2 hoặc các chương trình hỗ trợ miễn phí khác  Khả dụng  Không khả dụng Lưu ý4
Hỗ trợ có tính phí (bao gồm hỗ trợ cao cấp và cơ bản tính phí theo mỗi sự cố)  Khả dụng  Khả dụng Lưu ý4

*LƯU Ý: Chính sách Hệ Điều hành dành cho Máy tính để bàn, Doanh nghiệp và Nhà phát triển không áp dụng cho tất cả các sản phẩm. Để xem ngày bắt đầu và ngày kết thúc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cụ thể theo sản phẩm liên quan, hãy tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu vòng đời sản phẩm.

1 Tham khảo các tùy chọn hỗ trợ qua điện thoại và hỗ trợ trực tuyến.

2 Ví dụ: các sự cố hỗ trợ được thu thập qua chương trình Software Assurance dành cho các sản phẩm máy chủ.
3 Hỗ trợ bổ sung có giới hạn có thể có sẵn (tùy theo sản phẩm).
4 Quyền truy nhập vào các nội dung trực tuyến có sẵn, chẳng hạn như bài viết trong Cơ sở Kiến thức, thông tin sản phẩm trực tuyến và webcast hỗ trợ trực tuyến.
Hỗ trợ Chính
Hỗ trợ Chính là giai đoạn đầu tiên của vòng đời sản phẩm. Ở cấp gói dịch vụ được hỗ trợ, Hỗ trợ Chính cho các sản phẩm và dịch vụ bao gồm:
 • Hỗ trợ sự cố (hỗ trợ sự cố không tính phí, hỗ trợ sự cố có tính phí, hỗ trợ được tính phí theo giờ, hỗ trợ khiếu nại bảo hành)
 • Hỗ trợ cập nhật bảo mật
 • Khả năng yêu cầu các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật

LƯU Ý: Có thể phải đăng ký chương trình bảo trì thì mới được nhận các lợi ích này đối với một số sản phẩm nhất định

Hỗ trợ Mở rộng
Giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng sau Hỗ trợ Chính dành cho các sản phẩm hệ điều hành dành cho máy tính để bàn, nhà phát triển và doanh nghiệp. Ở cấp gói dịch vụ được hỗ trợ, Hỗ trợ Mở rộng bao gồm:
 • Hỗ trợ có tính phí4
 • Hỗ trợ cập nhật bảo mật không tính thêm phí
 • Các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật yêu cầu mua Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng (cũng áp dụng phí mỗi lần sửa chữa).5

  Hỗ trợ Cập nhật nóng Mở rộng không khả dụng cho sản phẩm tiêu dùng là hệ điều hành dành cho máy tính để bàn. Xem tại đây để biết thêm chi tiết.

LƯU Ý:
 • Microsoft sẽ không chấp nhận các yêu cầu về hỗ trợ bảo hành, thay đổi thiết kế hoặc các tính năng mới trong giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng
 • Hỗ trợ Mở rộng không khả dụng cho sản phẩm tiêu dùng, phần cứng tiêu dùng hoặc đa phương tiện
 • Có thể phải đăng ký chương trình bảo trì thì mới được nhận các lợi ích này đối với một số sản phẩm nhất định
4 Hỗ trợ bổ sung có giới hạn có thể có sẵn (tùy theo sản phẩm).

5 Chính sách Vòng đời của Microsoft cho phép tạo và phân phối rộng rãi một số bản cập nhật không liên quan đến bảo mật nhất định trong suốt giai đoạn Hỗ trợ Mở rộng. Ví dụ: có thể cần cung cấp một bản cập nhật không liên quan đến bảo mật cho phép tiếp tục kết nối và cung cấp dịch vụ thông qua Cập nhật Tự động hoặc dịch vụ Cập nhật Windows Server.

Hỗ trợ trực tuyến Tự trợ giúp

Hỗ trợ Trực tuyến Tự trợ giúp có sẵn thông qua vòng đời của sản phẩm và trong tối thiểu 12 tháng sau khi sản phẩm hết thời hạn được hỗ trợ. Bài viết trong cơ sở kiến thức trực tuyến của Microsoft, Câu hỏi Thường Gặp, công cụ khắc phục sự cố và các tài nguyên khác được cung cấp để giúp khách hàng khắc phục sự cố thường gặp.

LƯU Ý: Có thể phải đăng ký chương trình bảo trì thì mới được nhận các lợi ích này đối với một số sản phẩm nhất định

Nguồn: PACISOFT & Microsoft