Chỉnh sửa hình ảnh bằng phầm mềm Adobe Photoshop

Tìm hiểu cách loại bỏ các đối tượng không mong muốn, thêm đối tượng bằng cách sao chép và sửa các điểm không hoàn hảo trong hình ảnh của bạn bằng các công cụ chỉnh sửa trong Adobe Photoshop.

Download file mẫu để thực hành (ZIP, 6MB)

1. Loại bỏ các vật nhỏ

Sử dụng công cụ Spot Healing Brush tool để xóa đối tượng

Cách loại bỏ  đối tượng

 • Trong bảng điều khiển Layers panel, hãy chọn layer có chứa các điểm hoặc các đối tượng nhỏ mà bạn muốn loại bỏ.
 • Trong bảng Tools panel, chọn công cụ Spot Healing Brush tool.
 • Trên thanh tùy chọn, hãy điều chỉnh kích thước và độ cứng của công cụ Spot Healing Brush tool để vừa với đối tượng bạn đang muốn xóa.
 • Nhấp vào một vị trí hoặc kéo qua đối tượng bạn muốn xóa.

2. Thêm đối tượng bằng cách nhân bản

Sử dụng công cụ Clone Stamp tool để thêm các đối tượng

Cách thêm đối tượng bằng công cụ Clone Stamp tool

 • Trong bảng điều khiển Layers panel, chọn layer có chứa nội dung bạn muốn sao chép để sử dụng ở nơi khác trong hình ảnh.
 • Trong bảng điều khiển Toolspanel, chọn công cụ Clone Stamp
 • Trên thanh tùy chọn, hãy điều chỉnh kích thước và độ cứng của công cụ Clone Stamptool để vừa với đối tượng bạn muốn nhân bản.
 • Nhấn phím Alt (Windows) hoặc phím Option (macOS) và nhấp vào vùng hình ảnh bạn muốn sao chép nội dung.
 • Thả phím Alt (Option) và kéo đến khu vực mới mà bạn muốn sao chép nội dung tới đó. Khi kéo, công cụ Clone Stamp tool sẽ sao chép nội dung từ nguồn và tô nó vào vùng mới.

3. Loại bỏ một đối tượng lớn

Sử dụng lệnh Content-Aware fill để loại bỏ một đối tượng

Cách loại bỏ các đối tượng với Content-Aware fill

 • Trong bảng điều khiển layers panel, chọn layer có chứa người hoặc một đối tượng lớn mà bạn muốn xóa.
 • Sử dụng một công cụ Selection tool để chọn đối tượng. Nhớ là cần bao gồm một chút nền xung quanh đối tượng.
 • Trên thanh menu, chọn Edit >> Fill.
 • Trong hộp thoại Fill, chọn Content-Aware trong menu Contents, sau đó bấm OK. Vùng chọn của bạn sẽ lấp đầy nội dung phù hợp với nền, ẩn nội dung không mong muốn khỏi chế độ xem.
 • Nếu bạn không thích kết quả này, hãy thử áp dụng lại công cụ Content-Aware fill một lần nữa. Bạn sẽ thu được những kết quả khác nhau sau mỗi lần thử.

Biên dịch bởi Trương Hồng Lĩnh – Pacisoft.com