Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của bạn trên Adobe

Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân của bạn trên Adobe

ID Adobe là vé của bạn đến trải nghiệm an toàn và cá nhân với các ứng dụng và dịch vụ của Adobe. Việc mua hàng, thành viên, cập nhật và thử nghiệm các ứng dụng và dịch vụ của Adobe đều được quản lý thông qua Adobe ID của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Adobe ID để đăng ký sản phẩm, theo dõi các đơn đặt hàng, liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Adobe, và tham gia các diễn đàn và sự kiện của Adobe.

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong thanh điều hướng ở đầu trang Quản lý tài khoản, hãy nhấp vào Hồ sơ.

3. Thay đổi tên tiểu sử, tên của bạn cho diễn đàn của Cộng đồng Adobe hoặc tên công ty của bạn và nhấp vào Lưu.

4. Để tải lên một ảnh tiểu sử mới, hãy nhấp vào Tải lên ảnh của bạn, sau đó duyệt và chọn ảnh mới.

Profile page

Cập nhật sở thích truyền thông

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong thanh điều hướng ở đầu trang Quản lý tài khoản, nhấp vào Truyền thông.

3. Chọn hộp kiểm thích hợp và nhấp vào Lưu.

Communications page

Thu hồi quyền truy cập vào các ứng dụng của bên thứ ba

Nếu bạn đã cho phép các ứng dụng của bên thứ ba truy cập thông tin tài khoản Adobe ID của bạn, chẳng hạn như email hoặc các tệp tin Đám mây Sáng tạo, bạn có thể thu hồi quyền truy cập. Thực hiện theo các bước sau:

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

2. Trong phần Bảo mật và Riêng tư, tìm Ứng dụng được Kết nối và nhấp vào Quản lý.

Connected apps

3. Tìm một ứng dụng mà bạn muốn thu hồi quyền truy cập và nhấp vào Quản lý.

List of connected applications

4. Nhấp vào Huỷ ủy quyền.

Revoking authorization

5. Một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện, nhắc bạn xác nhận quyết định của bạn thu hồi ủy quyền. Nhấp vào Bỏ lại ủy quyền để xác nhận.

6. Lặp lại các bước từ 3 đến 5 cho mỗi ứng dụng mà bạn không còn muốn có quyền truy cập vào thông tin tài khoản Adobe của mình.

Có thể bạn quan tâm: