Chuyển tiếp thư trong Kerio

Pacisoft – Chuyển tiếp thư

Nếu bạn muốn gửi một tin nhắn bạn nhận được cho một người thứ ba, bạn có thể chuyển tiếp tin nhắn.

1.Chọn tin nhắn bạn muốn chuyển tiếp.

2.Nhấn vào Forward.


Điều này sẽ mở ra một cửa sổ thông báo mới. Kerio Connect client sẽ tự động thêm Fwd: trước khi các chủ đề tin nhắn và bản thông báo ban đầu vào nội dung thư.

3.Thêm người nhận khi cần thiết.

4.(Tùy chọn) Thêm thông báo của bạn trên các thông điệp được chuyển tiếp.

5.Nhấp vào Send.

Leave A Comment?

six − four =