Có thể sử dụng một trình quản lý giấy phép cho nhiều sản phẩm Minitab không?

Có, bạn có thể sử dụng cùng một Trình quản lý giấy phép và tệp giấy phép để quản lý cho nhiều giấy phép sản phẩm Minitab.

Cách để sử dụng một trình quản lý giấy phép cho nhiều sản phẩm Minitab

Để làm điều này, chỉ cần thêm thông tin giấy phép cho sản phẩm thứ hai sau thông tin cho sản phẩm đầu tiên trong tệp giấy phép. Bạn không cần lặp lại ba dòng đầu tiên chứa thông tin máy chủ. Chỉ sao chép từ dòng INCREMENT xuống.

Khi INCREMENT mới được thêm vào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trên máy tính Windows, lưu minitab.lic vào C: \ Program Files \ Minitab \ License Manager và khởi động lại dịch vụ Trình quản lý giấy phép Minitab.
 • Trên máy tính Mac, lưu minitab.lic vào máy tính để bàn và cài đặt lại Trình quản lý giấy phép Minitab.
Ví dụ 1: Tệp minitab.lic quản lý đồng thời Minitab và Đồng hành bởi Minitab
SERVER this_host 0003ff9856e5
VENDOR minitab
USE_SERVER
INCREMENT Minitab minitab 19 31-dec-2020 2 VENDOR_STRING="LICENSED_TO= \
   Minitab Inc, : ACTIVATION_ID= \
	  null-aa28282e-22e5-4a7a-8d04-d049c8fe6c8f" DUP_GROUP=UH \
	  ISSUER=Minitab BORROW=26280 NOTICE="Customer ID: 13349 License \
	  Coord ID: 376697-135261 RENI1003138" SN="STDORD2264815 \
	  16384INC" SIGN="1DD7 8C7E F142 2273 0DB1 EC93 7DDE 88CD 1514 \
	  6D50 21C1 D259 9C5D 2C1B 9C86 157E 6953 1855 2C4C 0088 34B0 \
	  3353 5487 D8CF 400D 16AA 75E5 B51D EFD9 4A35"
INCREMENT companion minitab 5 31-dec-2020 5 VENDOR_STRING="TS Dustin \
	  Desktop" DUP_GROUP=UH ISSUER=Minitab BORROW=26280 \
	  NOTICE="LICENSED_TO= Minitab Inc" SN="ACTIVATION_ID= \
	  CBM-a3c12987-9ef5-4621-a12d-fe1719063533" SIGN="0EAC 923E 65FA \
	  8FBF 473D EA8E 5A67 572A 5FF2 5C92 3C02 6681 BCCE B352 56E1 \
	  1EF7 CF22 8A8F C642 A37F D1B8 9546 A05F DECC BD36 DF84 B463 \
	  354D 2F60 4DC7"
Ví dụ 2: Tệp minitab.lic kết hợp Minitab 19 | Giấy phép Minitab Express với Đồng hành bởi Minitab
SERVER this_host 0003ff9856e5
VENDOR minitab
USE_SERVER
PACKAGE Minitab_Suite minitab 1.3 COMPONENTS="Minitab:19 \
	  minitabexpress:1" OPTIONS=SUITE SIGN="0DEB C6EF 32EE 9E9D 25CE \
	  876F BED7 5B0D 8CD7 8E6E F2F3 932C 3B6B 3294 7650 1C11 186D \
	  244D BF01 3EB1 41BB 6C8E 7557 7235 D3CC 7257 2059 9D44 2C88 \
	  A50C" SIGN="0DEB C6EF 32EE 9E9D 25CE 876F BED7 5B0D 8CD7 8E6E \
	  F2F3 932C 3B6B 3294 7650 1C11 186D 244D BF01 3EB1 41BB 6C8E \
	  7557 7235 D3CC 7257 2059 9D44 2C88 A50C"
INCREMENT Minitab_Suite minitab 1.3 31-may-2021 3 \
	  VENDOR_STRING=Win10VM DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UH \
	  ISSUER=Minitab BORROW=26280 NOTICE="Test License" \
	  SIGN="12B0 1976 947F FE35 997D 73D7 D8F1 AE18 E245 E4C4 EF24 \
	  E4CB 4D89 3CE2 0A76 1978 157A 5814 A62B 8CA1 985F D4B5 5109 \
	  77D2 7654 0A6F A576 347C B0F1 E169"
INCREMENT companion minitab 5 31-dec-2020 5 VENDOR_STRING="TS Dustin \
	  Desktop" DUP_GROUP=UH ISSUER=Minitab BORROW=26280 \
	  NOTICE="LICENSED_TO= Minitab Inc" SN="ACTIVATION_ID= \
	  CBM-a3c12987-9ef5-4621-a12d-fe1719063533" SIGN="0EAC 923E 65FA \
	  8FBF 473D EA8E 5A67 572A 5FF2 5C92 3C02 6681 BCCE B352 56E1 \
	  1EF7 CF22 8A8F C642 A37F D1B8 9546 A05F DECC BD36 DF84 B463 \
	  354D 2F60 4DC7"

PaciSoft – nhà phân phối phần mềm hàng đầu, cung cấp bản quyền phần mềm chính hãng, uy tín và giá tốt nhất trên thị trường. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Minitab và khóa học liên quan tới Minitab.

Mua bản quyền Minitab tại PaciSoft

Mua bản quyền Minitab tại PaciSoft

Nhấc máy và gọi cho chúng tôi ngay hôm nay

Công ty TNHH PACISOFT Việt Nam (PACISOFT Trading)

MUA Bản quyền phần mềm tại HÀ NỘI & khu vực phía Bắc

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Tel: (024) 3915 6886 | Email: hanoi@pacisoft.com

MUA Bản quyền phần mềm tại TP HỒ CHÍ MINH & KV phía Nam

HCM: Tòa nhà Abacus Tower, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp HCM
CS 2: Khu công nghệ phần mềm, ĐH Quốc Gia Tp HCM, Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp HCM
Tel: (028) 36 100 816 | Email: hcm@pacisoft.com