Cửa sổ khởi động của Rhino cho Mac

 

Khi Rhino cho Mac khởi động, cửa sổ bắt đầu liệt kê các mô hình đã mở gần đây của bạn ở bên phải cửa sổ.

Mô hình gần đây nhất đã được đánh dấu và nhấn Return sẽ mở mô hình đó. Bạn có thể chọn một kiểu máy khác bằng cách nhấn các phím mũi tên lên hoặc xuống. Bạn cũng có thể nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên kiểu máy để chọn kiểu máy theo tên. Khi bạn đã chọn mô hình mong muốn, hãy nhấn Return để mở mô hình đó.

Cửa sổ tương tự cung cấp quyền truy cập vào các tệp mẫu. Nhấp vào nút Show Templates ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ để chuyển danh sách sang các tệp mẫu. Ngoài ra, bạn có thể nhấn Command-T để chuyển sang danh sách mẫu. Nhấp vào nút Show Recent Models hoặc nhấn Command-R đưa bạn trở lại danh sách Recent Models.

Tạo các mẫu của riêng bạn trong Rhino với lựa chọn menu File> Save As Template…. Các mẫu tùy chỉnh của bạn sẽ được hiển thị ở đầu danh sách Templates . Bạn có thể chọn một tệp mẫu làm tệp mẫu mặc định của mình bằng cách nhấp chuột phải vào một mô hình mẫu và chọn Make “XXX” the default template trong menu ngữ cảnh. Các mô hình mẫu tùy chỉnh của bạn cũng có lựa chọn menu Show in Finder. Bạn có thể sử dụng nó để định vị tệp mẫu và chỉnh sửa nội dung mẫu, thay đổi tên của nó hoặc xóa mẫu.

Nút Open Other… (Command-O) trên cửa sổ này khởi động hộp thoại Open file  để bạn có thể chọn bất kỳ mô hình Rhino nào. Nút New Model (Command-N) sẽ tạo một cửa sổ mô hình hóa mới bằng cách sử dụng mẫu mặc định hiện tại của bạn làm nội dung bắt đầu.

Biên dịch bởi Thanh Bình – Pacisoft.com.vn