Hướng dẫn đăng ký Tài khoản và quản lý tại Bartender Portal

PACISOFT.vn – Trang Bartender Portal cho phép bạn thực hiện các tác vụ sau

  • Đăng ký làm thành viên
  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý Product Key Code (PKC)
  • Download dùng thử
  • Support Center

Click đăng ký tại: https://portal.seagullscientific.com/

Chọn Sign Up, điền email và password trước tiên, bấm nút SIGN UP

Cửa sổ xác nhận đăng ký hiện ra, hãy kiểm tra email!

Click vào đường dẫn trong email – Confirm email để xác nhận

Điền thông tin của bạn và công ty

Bấm Register, bạn sẽ được dẫn đến trang Portal!

Tại đây, có thể quản lý account, tải và get key code dùng thử

Mua bản quyền Bartender? Liên hệ sales@pacisoft.com để được tư vấn thêm

© PACISOFT.vn